Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i wyzwania.

autorzy:

Sibiga Grzegorz, Konarski Xawery (red.)

wydawca:

Oficyna Wolters Kluwer business

ISBN:

978-83-7526-197-4

stron:

313

od wydawcy:

Od 1999 r. administratorzy bezpieczeństwa informacji spotykają się na cyklicznych kongresach organizowanych przez European Network Security Institute. W ubiegłym roku odbył się jubileuszowy X Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Jego celem było omówienie podstawowych problemów ochrony danych osobowych, którymi zajmują się administratorzy podczas wykonywania swoich zadań. W kongresie - oprócz licznej reprezentacji środowiska administratorów bezpieczeństwa informacji - wzięli udział przedstawiciele judykatury i krajowych ośrodków naukowych, a także eksperci organizacji przedsiębiorców.

W niniejszym zbiorze znajdują się referaty przygotowane na X Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz teksty opracowane później, stanowiące rozwinięcie tematów poruszanych w trakcie tego spotkania. Podejmują one szeroki zakres zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych, obejmujących: prawne zasady przetwarzania danych, działalność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz organizacyjne aspekty wykonania przepisów prawa. Autorzy omawiają problemy przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, wtórnego wykorzystania danych, zasad i trybu udostępniania danych, a także funkcjonowania platformy e-GIODO i związanych z tym usług adresowanych do użytkowników internetu. Odrbębne teksty przedstawiają dotychczasowe orzecznictwo sądowe w sprawach ochrony danych osobowych.

Ze względu na dobór tematów książka adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką od strony naukowej oraz zawodowo zajmujących się wykonywaniem obowiązków określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

spis treści:

Wstęp

Maciej Byczkowski
Zarządzanie procesami przetwarzania danych osobowych

Paweł Fajgielski
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Paweł Barta
Klauzula prawnie usprawiedliwionego celu w ustawie o ochronie danych osobowych

Xawery Konarski, Grzegorz Sibiga
Zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego w prawie polskim i Unii Europejskiej

Paweł Litwiński
Udostępnianie danych osobowych w ustawie o ochronie danych osobowych

Andrzej Drozd
Zasada ograniczenia czasowego przetwarzania danych osobowych w świetle ustawy o ochronie danych osobowych

Xawery Konarski
Wybrane problemy wtórnego wykorzystania danych osobowych

Wacław Zimny
Roszczenie o zaniechanie przetwarzania danych osobowych

Jan Byrski
Wybrane tajemnice zawodowe a prawna ochrona danych osobowych

Andrzej Kołodziej
Ochrona danych osobowych w świetle orzecznictwa Sądowego + zagadnienia ogólne

Arwid Mednis
Ustawa o ochronie danych osobowych w orzecznictwie sądowym - konsekwencje dla praktyki gospodarczej

Grzegorz Sibiga
Rejestracja zbiorów danych osobowych po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z 2004 r.

Andrzej Kaczmarek
Elektroniczna Platforma Komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (e-GIODO)

Indeks rzeczowy

kilka słów od siebie:

Ta praca zbiorowa zawiera referaty przygotowane na X Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, ale także inne teksty, które powstały z inspiracji obrad Kongresu. Nazwiska autorów prezentujących swoje poglądy w niniejszej pracy powinny stanowić najlepszą rekomendację. Ja zaś serdecznie dziękuje za egzemplarz z dedykacją :)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>