Książki

 tytułrok wydaniaISBNikona sortowania
Elektroniczna księga wieczysta

autor: Agnieszka Stefańska
Copyright: 2005
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-533-7
Pages: 164
Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym

autorzy: Rafał Cisek, Julian Jezioro, Andreas Wiebe
Copyright: 2005
Publisher: Lexis Nexis
ISBN: 83-7334-478-0
Pages: 240
Prawo telekomunikacyjne. Komentarz

autor: Andrzej Krasuski
Copyright: 2005
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-421-7
Pages: 608
Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej

autor: Tomasz R. Aleksandrowicz
Copyright: 2004
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-364-4
Pages: 233
Wpływ Internetu na prawo umów

autor: Wojciech J. Kocot
Copyright: 2004
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-354-7
Pages: 440
Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne

autorzy: Włodzimierz Gromski, Jan Kolasa, Artur Kozłowski, Krzysztof Wójtowicz
Copyright: 2004
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-341-5
Pages: 386
Prawo Internetu

autor: Paweł Podrecki (red)
Copyright: 2004
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-262-1
Ochrona danych osobowych - Komentarz

autorzy: Ryszard Markiewicz, Paweł Fajgielski, Janusz Barta
Copyright: 2004
Publisher: Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN: 83-7333-448-3
Czynność prawna a środki komunikacji elektronicznej

autor: Dariusz Szostek
Copyright: 2004
Publisher: Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN: 83-7333-359-2
Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym

autor: Matlak Andrzej
Copyright: 2004
Publisher: Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN: 83-7333-354-1
Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

autor: Ireneusz C. Kamiński
Copyright: 2003
Publisher: Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN: 83-7333-323-1
Pages: 664
Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz

autorzy: Tomasz Kościelny, Krzysztof Szaniawski
Copyright: 2003
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7333-285-5
Pages: 456
Wzory umów w prawie komputerowym

autorzy: Bogdan Fischer, Michał Skruch, Paweł Szewczyk
Copyright: 2002
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7333-080-1
Pages: 506
Prawo a etos cyberprzestrzeni

autor: Dobrzeniecki Karol
Copyright: 2004
Publisher: Wyd. Adam Marszałek
ISBN: 83-7322-703-2
Sprawozdanie prasowe ze sprawy karnej

autor: Olga Krajniak
Copyright: 2004
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 83-7322-699-0
Pages: 178
Dostęp do informacji publicznej, a prawna ochrona informacji...

autorzy: Ryszard Taradejna, Małgorzata Taradejna
Copyright: 2003
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 83-7322-563-3
Pages: 372
Wolność mediów - Medienfreiheit

autorzy: Józef Krukowski, Otto Theisen (red)
Copyright: 2002
Publisher: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
ISBN: 83-7306-067-7
Pages: 264
Przestępczość w cyberprzestrzeni

autor: Andrzej Adamski
Copyright: 2001
Publisher: Wydawnictwo - Dom Organizatora
ISBN: 83-7285-068-2
Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych

autor: Grzegorz Sibiga
Copyright: 2003
Publisher: Dom Wydawniczy ABC
ISBN: 83-7284-882-3
Ustawa o chronie baz danych. Komentarz

autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Copyright: 2002
Publisher: Dom Wydawniczy ABC
ISBN: 83-7284-574-3
Pages: 230