Ochrona danych osobowych - Komentarz

autorzy:

Ryszard Markiewicz, Paweł Fajgielski, Janusz Barta

wydawca:

Kantor Wydawniczy Zakamycze

ISBN:

83-7333-448-3

kilka słów od siebie:

Nastała era rzetelnych komentarzy, które systematyzują dotychczasowy dorobek doktryny prawa. Autorów nie trzeba przedstawiać, gdyż znani są z licznych publikacji związanych z prawem nowych technologii, prawem tzw. własności intelektualnej czy ochroną informacji.

Zawartość Komentarza (blisko 900 stron) wykracza znacznie poza omówienie poszczególnych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Obszerny wstęp stanowi systematyczny przegląd podstawowych problemów dotyczących ochrony danych osobowych w ujęciu międzynarodowym i krajowym, a także prawa Unii Europejskiej.

Proponowana publikacja stanowi już trzecie (zmienione i zaktualizowane) wydanie, które uwzględnia nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 22 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 285) oraz nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy. Zatem zawiera omówienie przepisów dostosowujących polskie prawodawstwo do regulacji Unii Europejskiej.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>