legislacja

Instrumenty płatnicze - opracowanie

W imieniu autorki - Małgorzaty Gościniak - zapraszam do lektury opracowania pt.: "Przyszłość regulacji zasad wydawania i używania kart płatniczych w Polsce". "...Do momentu uchwalenia w Polsce takiej ustawy brak będzie w prawie regulacji, która uwzględniałaby problematykę elektronicznych instrumentów płatniczych..."

Znikną dostawcy w UK?

Ze względu na koszty - działalność dostawców internetowych w Wielkiej Brytanii może zostać radykalnie ograniczona. Chodzi o koszty związane z przechowywaniem informacji o działaniach użytkowników, wynikające z wprowadzenia takich ustaw jak: Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA) czy Anti-Terrorism Act.

Idzie nowe w Hiszpanii

Rada ministrów Hiszpanii zaakceptowała po dwóch latach projekt ustawy o społeczeństwie informacyjnym oraz handlu elektronicznym (LSSI). Projekt trafi teraz do parlamentu.

Dyrektywa o handlu elektronicznym i projekt jej implementacji

Zachęcam do lektury nadesłanego przez Kamila Kosmalę artykułu pt. Dyrektywa o handlu elektronicznym i projekt jej implementacji: "Podstawowym celem dyrektywy o handlu elektronicznym jest stworzenie ram prawnych dla zapewnienia swobodnego przepływu usług społeczeństwa informacyjnego pomiędzy Państwami Członkowskimi..."

Tajemnica korespondencji

Propozycja legislacyjna w Argentynie: Osoba, która, nielegalnie zapozna się z treścią cudzej korespondencji, w formie poczty elektronicznej, może spędzić w argentyńskim więzieniu od 15 dni do sześciu miesięcy.

Wirtualna cyberpornografia dziecięca

W przyszłym miesiącu Sąd Najwyższy USA zajmować się bedzię dwoma sprawami związanymi z cyberornografią i rozpatrzy ich relacje z Pierwszą Poprawką do amerykańskiej konstytucji. Problemem jest również interpretacja prawna "dziecięcej pornografii" generowanej w sposób komputerowy, przybierającej nawet postać filmów z wirtualnymi, nieistniejącymi w realnym świecie, "aktorami".

Niedawno prezydent podpisał

Prezydent podpisał ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, (podpisana 2 października 2001 r.) oraz ustwę z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, (podpisana 28 września 2001 r.). Na 11 października zapowiedziano podpisanie ustawy o podpisie elektronicznym.

Internet - to też media?

Sejmowa komisja rodziny poparła w środę obywatelski projekt Ustawy o zakazie promowania przemocy w mediach. Podpisało się pod nim już ok. 30 tys. obywateli. Projekt przewiduje m.in. zakaz rozpowszechniania przeznaczonych dla dzieci lub młodzieży produktów środków masowego przekazu, a także gier komputerowych, filmów kinowych i reklam, w których zawarte są: przemoc, obsceniczność bądź "wulgarne przedstawianie". Zastanawiam się jak chcą ugryźć internet.

Szykują się zmiany w danych osobowych

Rząd przyjął projekt nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych. Zakłada on m.in. rozszerzenie zakresu ochrony na wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej lub pozwalające na identyfikację jej tożsamości bezpośrednio lub pośrednio.

Prywatność uczniów

Senat USA zaakceptował Student Privacy Protection Act. Ustawa nakłada m.in. obowiązek uzyskania zgody rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczniów w celach komercyjnych.