legislacja

Handel Ministerstwa Łączności

Projekt ustawy regulującej zasady handlu elektronicznego, przygotowywany przez Ministerstwo Łączności, trafi pod obrady KERM prawdopodobnie pod koniec czerwca. Zdaniem resortu, obecnie nie istnieją jeszcze w Polsce odpowiednie zabezpieczenia, które regulowałyby działalność za pośrednictwem Internetu.

Elektroniczne instrumenty płatnicze

Dostępny jest rządowy projekt ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych [PDF 1,3 Mb], który został skierowany do Sejmu.

Chronić dzieci

Grupy obywatelskie w USA wystąpiły do sądu przeciwko uchwalonemu w grudniu ub.r. tzw. "Child Protection Act". Założeniem ustawy jest ochrona dzieci przed 'niebezpiecznymi' treściami w Internecie, jednocześnie dotacje dla amerykańskich bibliotek i szkół uzależnione zostały od wyposażenia stanowisk z publicznym dostępem do Sieci w filtry.

Prawa autorskie do e-maila

Australijski rząd przyjął Copyright Amendment (Digital Agenda) Act, regulację, która rozszerza ochronę prawno autorską w społeczeństwie informacyjnym. Regulacja ta daje prawo dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich do zdygitalizowanej muzyki czy innych materiałów elektronicznych. Powstało jednak pytanie dotyczące prawa autorskiego do publikowanych i "rozsyłanych dalej" e-maili (forwading).

Webmasterzy we Włoszech

Zgodnie z zaproponowanymi nowymi rozwiązaniami prawnymi (projekt nr 7292) webmasterzy mogą byc uznani za redaktorów prasowych w przypadkach zniesławień za pośrednictwem Sieci.

ZUS przez Sieć

W sobotę weszła w życie Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 8, poz. 64 z dnia 2 lutego 2001 r.).

Elektroniczny ZUS

W dzisiejszej Rzeczpospolitej opublikowano artykuł autorstwa Jolanty Kroner pt.: "Przymus komputerowy" o uchwalonej przez Sejm poprawce dotyczącej systemu emerytalnego.

Polski podpis elektroniczny

W połowie listopada w Sejmie pojawi się rządowy projekt budżetu na 2001 r. Zdominuje on prace parlamentarne na kilka najbliższych miesięcy. Może zatem się zdarzyć, że ustawa o podpisie elektronicznym nie zostanie uchwalona w tym, a nawet w przyszłym roku (komentarz po Forum Gospodarczym w Mikołajkach).

Dostęp obywateli do informacji

Nowy projekt ustawy zobowiazujący organy aministracji rządowej i samorządowej do założenia serwisów internetowych niebawem pojawi się w Sejmie jak informuje Puls Biznesu.

Brytyjski wywiad internetowy

Parlament Wielkiej Brytanii uchwalił ustawę pozwalającą wywiadowi na wgląd w prywatne treści przesyłane przez Internet - w tym także te szyfrowane.