re-use

Wyszukiwanie osób w brytyjskim serwisie

logo Information Commissioner's OfficeBrytyjski odpowiednik naszego generalnego inspektora ochrony danych osobowych - ICO (chociaż mający szersze kompetencje) stwierdził, że brytyjski wydawca witryny internetowej, która została stworzona by ułatwić poszukiwanie informacji na temat osób fizycznych, narusza zasady ochrony danych osobowych. Podobno to pierwszy taki przypadek, gdy ten urząd wydał decyzję w stosunku do wydawcy witryny internetowej. Przed Polską stoi wyzwanie dotyczące wtórnego wykorzystania informacji pochodzących z sektora publicznego...

Nowela podpisu i aktów

W czasie 22. posiedzenia Sejmu w dniu 21 lipca 2006 r., kiedy Sejm rozpatrywał 17. punkt porządku dziennego odbyło się głosowanie nad ustawą zmieniającą ustawę o podpisie elektronicznym oraz ustawę o ogłaszaniu aktów normatywnych. A odbyło się to w następujący sposób:

Niezbędne elementy struktury dokumentów

Na stronach BIP MSWiA można zapoznać się z projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych, który został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i społecznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 30 czerwca 2006 r.

Senat o ogłaszaniu aktów normatywnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę: w art. 1 skreśla się pkt 1. (obowiązek ogłoszenia, po każdej dokonanej nowelizacji ustawy, tekstu jednolitego w ciągu 2 tygodni od dnia wejścia w życie nowelizowanej ustawy).

Prace nad elektronicznym ogłaszaniem aktów prawnych

Niedawno informowałem, że do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Prace Sejmu idą pełną parą: w czwartek odbyło się drugie czytanie projektu, w piątek trzecie. Ustawa jest już w Senacie.

Kiedy ogłaszanie aktów prawnych w formie elektronicznej?

Wpłynął również projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Niedoszcowano pewnych terminów i teraz trzeba zmieniać. A i tu się uzasadnienia nowelizację tym, że łatwo skopiować się nie da...

RM chce zmian w ustawe o ogłaszaniu aktów normatywnych

Podczas wczorajszego posiedzenia Rady Ministrów zaakceptowała ona projekt ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Jak się wydaje - ma to związek z artykułem, o którym poinformowałem wczoraj, a który jakiś czas temu pojawił się w Rzepie.

O dziennikach urzędowych i informatyzacji

Od 1 stycznia 2006 roku organy państwa mają obowiązek prowadzenia elektronicznych dzienników urzędowych. Przepisy, które to umożliwią, zaczną obowiązywać 21 kwietnia 2006 roku. Kolejna analiza przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne...

Kiedy opublikują projekty rozporządzeń?

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Rada Ministrów ma do wydania kilkanaście rozporządzeń, które powinny być wydane na podstawie Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz innych ustaw zmienianych przez tę ustawę. Na stronach ministerstwa jednak nie mogłem znaleźć żadnych projektów tych aktów normatywnych, chociaż konsultacje społeczene się już, zdaje się, toczą?

Czy ktoś może wpłynąć na Ministerstwo, by opublikowało te projekty, a jeśli są opublikowane online, i tylko ja nie mogę ich znaleźć, to poproszę o link... Samo zestawienie jest dostępne na stronach (PDF)