Prace nad elektronicznym ogłaszaniem aktów prawnych

Niedawno informowałem, że do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Prace Sejmu idą pełną parą: w czwartek odbyło się drugie czytanie projektu, w piątek trzecie. Ustawa jest już w Senacie.

Dzienniki urzędowe, w których publikuje się obowiązujące przepisy prawa, będą oficjalnie dostępne w internecie od 1 lipca przyszłego roku, a po każdej nowelizacji marszałek Sejmu będzie w ciągu dwóch tygodni od wejścia jej w życie ogłaszał tekst jednolity ustawy.

W odniesieniu do zmiany terminu udostępniania aktów prawnych w internecie Rzeczpospolita wyjaśnia: "Sejm przesunął (...) termin wyznaczony wcześniej w ustawie o informatyzacji na 1 stycznia 2006 r. Okazał się on nierealny z dwóch powodów: technicznego i normatywnego. Organy państwa, na które nałożono obowiązek publikowania dzienników urzędowych w formie elektronicznej, nie są jeszcze do tego przygotowane".

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wpłynął do Sejmu 28 listopada 2005. W opisie projektu (pochodzącym z daty jego wpłynięcia) czytamy: "projekt dotyczy wprowadzenia od 1 stycznia 2006 r. obowiązku wydawania dzienników urzędowych i skorowidzów do roczników tych dzienników w formie elektronicznej, a także udostępniania dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiorów przepisów gminnych oraz ogłoszonych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych przez środki komunikacji elektronicznej oraz informatyczne nośniki danych".

15 grudnia Sejm na 5 posiedzeniu (punkt 19 porządku dziennego) rozptrzył Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (druki nr 65 i 148).

Poprawkę by w art. 1 proponowanej noweli dodać pkt 1"w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Po każdej dokonanej nowelizacji ustawy marszałek Sejmu ogłasza jej tekst jednolity w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy" zgłosił poseł Ligii Polskich Rodzin. Poprawka zgłoszona przez posła Rafała Wiecheckiego miała opinię negatywną Biura Legislacyjnego. Oddaje głos inicjatorowi tej poprawki: "Rezygnacja z dotychczasowej regulacji dotyczącej ogłaszania tekstów jednolitych ustaw, w których liczba zmian jest znaczna, lub ustaw wielokrotnie nowelizowanych ma na celu ustanowienie większej przejrzystości i upowszechnienie dostępu do prawa tworzonego przez parlament Rzeczypospolitej Polskiej. Do dnia dzisiejszego praktyka parlamentarna nie zdefiniowała pojęcia ustawy wielokrotnie nowelizowanej lub też ustawy, której jedną nowelizacją wprowadzono dużą liczbę zmian".

Z sejmowej wypowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorza Bliźniuka dowiadujemy się m.in., że "akty wykonawcze, które mają wejść w życie w pierwszym kwartale przyszłego roku, są w trakcie przygotowywania. Tak więc prace trwają i zarówno minister właściwy do spraw informatyzacji, jak i prezes Rady Ministrów mają swoją pracę do wykonania". W odniesieniu do poprawki proponowanej przez LPR Wiceminister Bliźniuk powiedział: "namawiam kluby, które popierają zmianę dotyczącą obowiązku ogłaszania w wersji papierowej pełnych jednolitych tekstów ustaw, jednak do większej rozwagi. Nie neguję samego pomysłu, bo rzeczywiście jest dużo łatwiej czytać teksty jednolite, szczególnie osobom, które nie są prawnikami albo nie używają na co dzień prawa. Z całą pewnością jednak, niektórzy moi przedmówcy już to podkreślali, trzeba bardzo dobrze zastanowić się po pierwsze nad kosztem wejścia w życie tego przepisu, jak również nad drugą sprawą, czy jest to wykonalne..."

To były poprawki zgłoszone w czasie prac komisji. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania w Sejmie nie zgłoszono żadnej poprawki Wicemarszałek Olejniczak zarządził trzecie czytanie w dniu następnym (czyli w piątek). Stenogram z tego posiedzenia Sejmu dostępny będzie (mam nadzieje) na stronach Kancelarii Sejmu: 5 kadencja, 5 posiedzenie, 3 dzień (16.12.2005).

Wiemy jednak, że poprawka dot. publikowania tekstów jednolitych przeszła. Ustawę skierowano do Senatu.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Mamy 6 mies. od wejścia w życie i nic się nie zmieniło

Na stronie sejmowej, nadal są zeskanowane dokumenty zamiast jakiejś użytecznej do cytowania "formy elektronicznej". Nie muszę chyba wyjaśniać do czego nadaje się obraz dokumentu ...

Na dodatek, przed wejściem do wyszukiwarki aktów prawnych jest klauzula:

"Elektroniczna wersja tych wydawnictw ukazująca się na stronie sejmowej może być dla naszych użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym."
(!)

Inna bezczelna uwaga to:

"Kancelaria Sejmu dokłada wszelkich starań, aby informacje w ISAP zamieszczane były jak najszybciej po ich opublikowaniu, żeby były rzetelne i kompletne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w ISAP w sieci Internet."

Zaraz. Nie "starania", tylko miało być "w ciągu 2 tygodni od dnia wejścia w życie".
Mam nieodparte wrażenie, że Sejm, rękami swojej kancelarii łamie przepisy ustaw, które sam uchwala.

Janusz W.
Warszawa

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>