Francuski sąd przeciw Yahoo!

Francuski sąd zwrócił się do Yahoo! Inc o uniemożliwienie francuskim użytkownikom Internetu uczestniczenia w licytacjach różnego rodzaju pamiątek nazistowskich i rasistowskich, które pojawiły się na stronach utrzymywanych przez portal. Sąd zobowiązał firmę by do 24 lipca przedstawiła kroki jakie podejmie, by zapobiec udziałowi francuzów w tych licytacjach.

Metallica v. Napster

Zespół heavy-metalowy Metallica oskarżył dostawcę usług internetowych (Internet music provider) Napster, Inc. o łamanie praw autorskich.

Ustawa o języku polskim

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (obowiązująca od 9 maja 2000) stwierdza, iż języka polskiego używa się w obrocie prawnym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pomiędzy podmiotami polskimi oraz gdy jedną ze stron jest podmiot polski. Dotyczy to w szczególności nazewnictwa towarów i usług, ofert, reklamy, instrukcji obsługi, informacji o właściwości towarów i usług, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań.

Leo Blair a adres domenowy

Nauczycielka Diana George zarejestrowała domenę "leoblair.com", gdy dowiedziała się, że syn premiera Wielkiej Brytanii będzie nosił imię Leo. Według polskiego prawa cywilnego - dobra osobiste człowieka, w szczególności nazwisko i pseudonim, podlegają ochronie niezależnie od tej przewidzianej w innych przepisach.

Cyberspacelaws.com

Cyberspace Laws' Home Page - Strona z linkami do zasobów prawniczych powiązanych tematycznie z Internetem.

Policy Framework for Internet Law

Dokument: "An International Policy Framework for Internet Law Enforcement and Security" opublikowany przez organizację Internet Alliance.

Świat się skurczył

W Paryżu przedstawiciele państw G-8 dyskutowli m.in. na temat ujednolicania przepisów prawnych oraz zacieśniania współpracy międzynarodowej w walce z przestępczością komputerową. Konferencja paryska odbyła się pod hasłem: "Dialog między władzami a sektorem prywatnym na temat bezpieczeństwa i zaufania w Internecie".

Światowy Dzień Telekomunikacji

Koniec żartów

Sąd w Kałudze skazał dwóch rosyjskich licealistów - każdego na rok więzienia - za zamieszczenie w Internecie groźby wysadzenia w powietrze pociskami nuklearnymi europejskich miast, jeśli nie zostaną spełnione ich warunki. Skazano ich z paragrafu, który mówi o bezprawności żartów mających wywołać fałszywy alarm, mogący spowodować straty materialne lub moralne.

Elektroniczne rozliczenie z ZUS-em

Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym nakłada obowiązek rozliczania się z ZUS-em przez Internet. Oprócz drogi internetowej, projekt dopuszcza zapisywanie dokumentów również na dyskietkach oraz płytach CD i osobiste ich dostarczenie ZUS-owi. Nowelizacja dotyczyć ma właścicieli firm zatrudniających co najmniej jednego pracownika.