Niebawem Dzień Telekomunikacji!

Zbliża się Światowy Dzień Telekomunikacji - 17 maja. Z harmonogramem obchodów można się zapoznać na stronach Telbanku SA.

Prawo telekomunikacyjne

Sejm uchwalił Prawo telekomunikacyjne. Aby zakończył się proces legislacyjny ustwę musi przyjąć Senat oraz podpisać Prezydent RP. Ustawa według planu miałaby wejść w życie 1 stycznia 2001 roku. Więcej na ten temat na stronach serwisu rotel.

Ustawa o wolności informacji

Centrum Monitoringu Wolności Prasy podjęło prace zmierzające do stworzenia społecznego projektu ustawy o wolności informacji. Wiecej na stronach Centrum.

Prawa autorskie - ochrona

Business Software Alliance (http://www.bsa.org) - organizacja chroniąca prawa autorskie i własność intelektualną światowych koncernów informatycznych (m.in. Apple, Corel, Microsoft, Lotus, Novell, Symantec...). Pod numerem warszawskim (022) 661 55 12 można anonimowo zawiadomić o piractwie komputerowym. (zobacz - ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Pornografia - tak jak było

Sejm RP nie zdołał odrzucić weta Prezydenta wobec ustawy wprowadzającej całkowity zakaz rozpowszechniania pornografii. Nadal zatem normują tę kwestię obowiązujące wcześniej przepisy kodeksu karnego. W międzynarodowym, globalnym Internecie, narodowe prawo dotyczące rozpowszechniania pornografii napotyka znaczne kłopoty w realizacji.

Nie ma kary za wirusa

Wedle prof. Piontka z UW rozpowszechnianie wirusów komputerowych jest w Polsce praktycznie bezkarne. Wiecej przeczytaj w artykule opublikowanym w Portal.pl

Reklamy wprowadzające w błąd

Federalna Komisja Handlu USA upomniała internetowych ogłoszeniodawców, że przepisy o ochronie konsumentów przed wprowadzającymi w błąd reklamami obowiązują w sieci tak samo jak poza nią.

Ośrodek walki z oszustwami w Internecie

Pod adresem http://www.ifccfbi.gov został uruchomiony Ośrodek Walki z Oszustwami w Internecie. Ośrodek został utworzony z inicjatywy FBI oraz Krajowego Ośrodka Walki z Przestępczością Urzędników.

Nowy serwis prawniczy

Mariusz Śmigiel uruchomił nowy serwis prawniczy na temat Prawa Pracy i Międzynarodowego Prawa Pracy. W serwisie znalazły się również linki do stron prywatnych osób związanych z prawem oraz do instytucji i stron zajmujących się prawem "zawodowo".

Rozwód przez e-mail

Według prawa islamskiego rozwód jest ważny, gdy, po spełnieniu innych warunków, mąż trzykrotnie oświadczy żonie o rozwodzie (na przykład słowami "rozwodzę się z Tobą"). Mieszkaniec Stanów Zjednoczonych, arabskiego pochodzenia, użył do tego celu poczty elektronicznej.