Nawoływanie do waśni a Internet

Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Kielcach akt oskarżenia przeciwko 27-letniemu Andrzejowi N., podejrzanemu o rozpowszechnienie za pośrednictwem Internetu antysemickiej korespondencji do Radia Szalom.

Światowy Dzień Wolności Prasy

Wolność prasy a Internet

Znana na świecie grupa obrony praw człowieka, Freedom House, opublikowała 22 kwietnia doroczny raport poświęcony wolności prasy przed Światowym Dniem Wolności Prasy (3 maja). Dokument stwierdza, że cenzura Internetu zagraża wolności prasy.

Liberalizacja usług w UE

Komisja Europejska wezwała kraje "15" do pełnej liberalizacji usług w zakresie dostępu do Internetu. Do zaleceń tych będzie musiała dostosować się także Polska i inne kraje kandydujące, jeszcze przed wejściem do UE.

Włochy - prawo autorskie

Według sądu w Turynie: nielegalne kopiowanie programów komputerowych do użytku osobistego, a nie przeznaczonych na sprzedaż, nie jest przestępstwem. W siedzibie firmy komputerowej, której właścicielem jest Angelo Rovella, policja znalazła setki programów komputerowych powielonych bez zgody ich producentów. Sąd uznał, że nie popełniono przestępstwa, gdyż skopiowane programy nie były przeznaczone na sprzedaż.

Interpelacja w sprawie praktyk monopolistycznych w naukowej i akademickiej sieci komputerowej

Na stronach Sejmu opublikowano odpowiedź na interpelację w sprawie praktyk monopolistycznych w naukowej i akademickiej sieci komputerowej.

Internet i Netykieta a dobra osobiste człowieka

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowaniu o swoim życiu osobistym. Jednocześnie - każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów i rozpowszechniania informacji (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 47 oraz art. 54.1).

Naruszenie dóbr osobistych w internecie...

Praca magisterska Piotra Waglowskiego pt. "Naruszenie dóbr osobistych w internecie i ich cywilnoprawna ochrona na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego". Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, 1999 rok.

Wykorzystanie Internetu w celu reklamy. Wybrane zagadnienia prawne

Praca magisterska napisana przez Agnieszkę Gajowniczek, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski. "...Czy reklama w Internecie dostępna z każdego (teoretycznie) miejsca na ziemi musi być zgodna z porządkiem prawnym każdego państwa na świecie? Czy możliwe konflikty odnośnie reklamy on-line podlegają jurysdykcji każdego państwa?..."

Internetowy legislator

W naszej kochanej Alma Mater uczą nas, że prawo powinno być pewne i powszechnie znane, ustawodawca racjonalny, a państwo prawne. Wszyscy, którzy sami płacą za podręczniki wiedzą, że jedno skreślenie piórem ustawodawcy powoduje przemianę tony książek w makulaturę. Jednocześnie wiadomo, że człowiek uczy się na błędach, a konsekwencje błędu podczas stanowienia prawa mogą być olbrzymie. Jak zostać racjonalnym ustawodawcą, jak unikać błędów podczas stanowienia prawa? Proponuję Państwu pewną grę...