Społeczeństwo informacyjne RP

Sejm RP rozpoczął debatę nad poselskim projektem uchwały w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego. Dokument ma doprowadzić do wyrównania szans w dostępie do technik przekazywania informacji i uświadomienia społeczeństwa o ich znaczeniu. Wedle projektu - Sejm zobowiązuje Rząd do pilnego podjęcia prac legislacyjnych, umożliwiających rozwój gospodarki elektronicznej, w tym jak najszybszego przesłania Sejmowi projektów odpowiednich ustaw, regulujących kwestie tzw. podpisu elektronicznego, dokumentu elektronicznego, bezpieczeństwa informacji, kryptografii, ochrony interesów konsumenta, ochronę danych, bezpieczeństwo i zasady umów zawieranych za pomocš Interenetu i sieci telekomunikacyjnych, kwestie podatowe i przepisy uspawniające detaliczny obrót towarowy z zagranicą. [Sejm RP]

Polski handel elektroniczny

Polski rząd przyjął sprawozdanie międzyresortowego zespołu ds. handlu metodami elektronicznymi. Sprawozdanie wskazuje potrzebę stworzenia podstaw prawnych tego rodzaju handlu, niezbędne jest również jak najszybsze przygotowanie rządowego projektu ustawy o podpisie elektronicznym. [WP]

Uzależnienie od Internetu - wstępny szkic problematyki prawnej

Opracowanie jest jedynie próbą zwrócenia uwagi na problematykę uzależnienia od Internetu w kontekście prawnym, w żadnym wypadku nie wyczerpuje zagadnienia:

Ktoś nas obserwuje?

Francja podjęła działania zmierzające do wyjaśnienia, czy istnienie sieci satelitów i komputerów Echelon pozwalającej na kontolę wszelkich form komunikacji elektronicznej, jest zgodna z prawem europejskim. Stacje nasłuchowe tego systemu zainstalowane są na terenie USA. [Onet.pl].

Zawiadomienie o przestępstwie

Policja w Kolonii pierwsza w Niemczech zaoferowała obywatelom możliwość zawiadamiania przez Internet o popełnieniu przestępstw. Z możliwości tej korzysta około 10 osób dziennie, zgłaszając głównie drobne kradzieże. [PAP]

Uzależnienie od Internetu

Problem uzależnienia od Internetu jest bardzo na czasie... Zacząłem się zastanawiać nad problematyką prawną tego typu uzależnienia. Początkowo wydało mi się to śmieszne, jednak w trakcie wstępnego rozważania pojawiły się całkiem interesujące problemy natury prawnej.

Demokracja bezpośrednia?

W październiku mają się odbyć pierwsze światowe wybory dyrektorów Internetowego Zespołu ds. Przydzielania Nazw i Numerów (ICANN). Termin rejestracji wyborców którzy dokonają elekcji pięciu dyrektorów upływa pod koniec lipca. Głosować może każda osoba powyżej 16 lat, która ma adres internetowy i pocztowy.

Listy dyskusyjne o Cyberlaw

Cyberspace Law: Discussion forums - to godny polecenia zbiór odnośników do list dyskusyjnych dotyczących różnego rodzaju aspektów prawa sieciowego.

Wybory prezydenckie

Prezydencka kampania wyborcza rusza pełną parą również w Internecie, o czym można przeczytać w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Portal.pl podaje, że do kancelarii aktualnego prezydenta został przesłany mail z pogróżkami - "...i tak Pana zabiję". Nasunęło mi się pytanie: Czy Państwowa Komisja Wyborcza w odpowiednim momencie będzie potrafiła wyegzekwować ciszę przedwyborczą w Internecie?

Napster: działamy legalnie

Wedle stanowiska Napstera praktyka umożliwiająca użytkownikom sieci swobodne pobieranie plików w formacie mp3, bez płacenia twórcom - jest legalna. Oczywiście pod warunkiem, że użytkownicy nie wykorzystują pobranych plików z utworami muzycznymi w sposób komercyjny. Zobacz więcej w News.com.