Główny Inspektor Ochrony Środowiska uruchomił rejestr

Od dnia 1 lipca 2006r., zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2006r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Główny Inspektor Ochrony Środowiska zaczął prowadzić rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego...

Z notatki opublikowanej na stronie Głównego Inspektora dowiedziałem się, że:

Do dnia 30 czerwca br. wpłynęło 108 kompletnych wniosków spełniających wymagania formalne oraz zgodnych ze wzorem wniosku zawartym w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 6 stycznia 2006r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru, a także sposobu ich przekazywania. Wszystkim przedsiębiorcom, których wnioski zostały przyjęte do dnia 30 czerwca, zostaną nadane numery rejestrowe w dniach 3 - 10 lipca 2006r. Wnioski napływające od dnia 3 lipca 2006r. będą rozpatrywane na bieżąco.

Ze względu na fakt, że zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy prowadzący zakład przetwarzania mieli obowiązek, w terminie do 30 czerwca 2006 r., złożyć wniosek o wpisanie do rejestru, do tego czasu obowiązywały ogólne przepisy ustawy o odpadach, tzn. zbierający sprzęt mieli obowiązek przekazać zużyty sprzęt prowadzącemu zakład przetwarzania, który posiadał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów...

Screenshot internetowych stron rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Screenshot internetowych stron Rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostępnego pod adresem rzseie.gios.gov.pl

Przedsiębiorcy, zgodnie z ustawą (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1495) mają czas do końca września 2006 r., by się zarejestrować.

Przeczytaj również:

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>