Recycling zużytego sprzętu

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, pomimo jej znacznego uproszczenia podczas procesu legislacyjnego będzie wymagać od firm wprowadzających na polski rynek sprzęt szybkiego podjęcia działań organizacyjnych w celu spełnienia wymagań ustawy.

Taki wniosek nasunął się biorącym udział w zorganizowanym przez PIIT śniadaniu.

W notatce informacyjnej przygotowanej na to spotkanie czytamy:

Prapoczątkiem projektu ustawy o recyklingu jest dyrektywa unijna 2002/96/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zwana dyrektywą WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), która weszła w życie 13 lutego 2003 r. dając czas na implementacje w krajach członkowskich do 13 sierpnia 2005 r. Przyświecający dyrektywie cel jest jak najbardziej szlachetny - ochrona środowiska i zasobów naturalnych w imię zasad zrównoważonego rozwoju - natomiast jej treść zmierza do stworzenia sieci zbiórki i utylizacji zużytego sprzętu. Dyrektywa obejmuje swym działaniem sprzęt elektroniczny i elektryczny, a więc również sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputery, laptopy, telefony komórkowe itp.), a także sprzęt audiowizualny i gospodarstwa domowego...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>