net neutrality

Amerykańska Senacka Komisja odrzuciła Net Neutrality

Amerykańska Senacka Komisja Handlu, Nauki i Transportu (Senate Committee on Commerce, Science and Transportation) odrzuciła projekt poprawek do tamtejszego prawa telekomunikacyjnego, które miały zagwarantować neutralność sieci telekomunikacyjnych. Wprowadzenie przepisów do projektu ustawy wymagało większości głosów, w głosowaniu padło 11 głosów za i tyleż samo przeciw. Poprawka nie zdobyła większości.

Promocja dostępności

www w alfabecie BrailleaWarto promować dostępność internetowych zasobów. Dostępność zasobów może też być dobrym pomysłem na promocję podmiotów dbających o nią. Być może kiedyś będzie z tym lepiej i temat nie będzie wzbudzał emocji, teraz jednak warto odnotować pojawienie się filmu pokazującego, w jaki sposób niewidomi i osoby z szeroko pojętą dysfunkcją wzroku mogą i starają się korzystać z internetu. My zaś możemy tworzyć tak internetowe zasoby, by im w tym pomóc.

Net Neutrality czyli spór o społeczeństwo informacyjne

klawiatura z dolaramiNiedawno informowałem o głosowaniu w US House Judiciary Committee nad przyjęciem tam projektu ustawy Internet Freedom and Nondiscrimination Act of 2006. To dość ważna ustawa (projekt), a jeśli weźmie się pod uwagę, że globalny internet opiera się w dużej mierze o infrastrukturę amerykańską – może wywierać wpływ również na stosunki gospodarcze i społeczne w Polsce. O co chodzi w tym zamieszaniu dotyczącym neutralności Sieci? Toczy się kampania uświadamiająca internatów, a środki zaangażowane w tę kampanie są imponujące.

Dopełnienie obowiązku instalacji oprogramowania zabezpieczającego

W Ministerstwie Edukacji trwają prace nad systemowymi rozwiązaniami zmierzającymi do skutecznego filtrowania treści znajdujących się w Sieci ("w szczególności" propagujących pornografię i przemoc), w celu ochrony dzieci przed tymi treściami. Zapowiedziano nowelizację ustawy o systemie oświaty, a równocześnie podejmowane są inne inicjatywy, takie jak zawieranie umów o bezpłatne udostępnianie oprogramowania filtrującego...

Projekt decyzji UKE w sprawie równego traktowania przedsiębiorców przez TP S.A.

Niedawno informowałem o zakończeniu konsultacji prowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w sprawie pewnej decyzji związanej z neutralnością szerokiego dostępu. Na serwerze UKE dostępny jest projekt decyzji administracyjnej, o którą chodziło.

UKE: wyniki konsultacji rynkowych

UKE przeprowadził konsultacje dotyczące decyzji nakładającej na TPSA obowiązki niezbędne do zapewnienia użytkownikom końcowym komunikowania się z użytkownikami innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Również w Polsce coś się dzieje w temacie neutralności szerokiego dostępu...

Neutralność (szerokiego) dostępu

US House Judiciary Committee zaakceptowała właśnie projekt ustawy mającej w założeniu przeszkadzać dostawcom szerokopasmowego dostępu do internetu w żądaniach dodatkowych opłat od internetowych wydawców za przekazywanie ich treści do końcowych użytkowników. Pojawia się nowy wątek regulacji: neutralność infrastruktury sieci (net neutrality), która polegać ma na niedyskryminowaniu różnych użytkowników – zarówno dostawców treści jak i użytkowników końcowych.

Kto ma rurę, ten ma władzę

Kto komu ma płacić w internecie i za co? Modeli biznesowych jest sporo. Są również spory i właśnie z takim sporem mamy teraz do czynienia: 11 stycznia spółka będąca właścicielem portalu o2.pl, wniosła skargę na Telekomunikację Polską S.A. do Prezesa URTiP. Spółka domaga się narzucenie TP SA obowiązku udostępniania swoim abonentom wszystkich treści, także tych przekazywanych przez pośredników, np. z zagranicy...