Książki

 tytułrok wydaniaISBNikona sortowania
Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości

autor: Barbara Kunicka-Michalska
Copyright: 2000
Publisher: C.H. Beck
ISBN: 83-7110-295-X
Pages: 552
Internet a prawo

autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Copyright: 1998
Publisher: TAiWPN UNIVERSITAS
ISBN: 83-7052-860-0
Społeczeństwo informacji. Wprowadzenie

autor: Armand Mattelart
Copyright: 2004
Publisher: Universitas
ISBN: 83-242-0332-X
Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa

autorzy: Piotr Chrzczonowicz, Violetta Kwiatkowska-Darul, Krzysztof Skowroński (red)
Copyright: 2003
Publisher: Wydawnictwo UMK Toruń
ISBN: 83-231-1608-3
Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji

autorzy: Michał Bernaczyk, Mariusz Jabłoński, Krzysztof Wygoda
Copyright: 2005
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 83-229-2629-4
Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz.

autor: Arwid Mednis
Copyright: 1999
Publisher: Wydawnictwo Prawnicze
ISBN: 83-219-0778-4
Pages: 166
Wywiad gospodarczy

autorzy: Yves-Michael Marti, Bruno Martinet
Copyright: 1999
Publisher: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN: 83-208-1174-0
Pages: 344
Jak chronić tajemnice

autor: Witold Drogoń
Copyright: 2004
Publisher: Bellona
ISBN: 83-11-09934-0
Pages: 120
Media i ludzie

autorzy: Byron Reeves, Clifford Nass
Copyright: 2004
Publisher: Państwowy Instytu Wydawniczy
ISBN: 83-06-02801-5
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej

autor: Barbara Kunicka-Michalska
Copyright: 2005
Publisher: Ossolineum
ISBN: 83-04-04744-6
Pages: 204
Wolna kultura

autor: Lawrence Lessig
Copyright: 2005
Publisher: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
ISBN: 83-02-09462-5
Media i komunikowanie masowe

autor: Tomasz Goban-Klas
Copyright: 2004
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 83-01-14300-2
Prawnokarna ochrona informacji. Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych z. 1/2000

autor: praca zbiorowa
Copyright: 2000
Publisher: Polska Akademia Umiejętności, Zakamycze
ISBN: 1506-1817
Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne

autor: Justyna Ożegalska - Trybalska
Copyright: 2003
Publisher: Zakamycze, (Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagielońskiego, ZNUJ 84)
ISBN: 0137-236X
Ochrona baz danych

autor: Sybilla Stanisławska-Kloc
Copyright: 2003
Publisher: Zakamycze (Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagielońskiego, ZNUJ 82)
ISBN: 0137-236X
Z problematyki praw na dobrach niematerialnych

autor: praca zbiorowa
Copyright: 2005
Publisher: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
ISBN: 0137-236X
Pages: 312