Z problematyki praw na dobrach niematerialnych

autor:

praca zbiorowa

wydawca:

Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE

ISBN:

0137-236X

stron:

312

od wydawcy:

Publikacja jest jednocześnie 89 Zeszytem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego wydanym w ramach Prac Instytutu Prawa Własności Intelektualnej. Redaktorem serii jest prof. dr hab. Janusz Barta. Redaktorami tomu są Joanna Fitt oraz Izabela Ratusińska.

spis treści:

Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
Tajemnica przedsiębiorstwa i jej cywilnoprawna ochrona na podstawie przepisów prawa nieuczciwej konkurencji

Igor B. Nestoruk
Europejskie prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? (prezentacja projektu dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych)

Adamina Patrycka-Skrzypek
Ochrona roślin w świetle nowych regulacji prawnych

Rafał Marcin Sarbiński
Wybrane problemy intertemporalne prawa autorskiego

Krzysztof Czyżewski
Right of publicity w orzecznictwie amerykańskim

Justyna Balcarczyk-Myczkowska
Prawo do wizerunku w Republice Federalnej Niemiec

Haimo Schack
Normy bezwzględnie obowiązujące w międzynarodowych umowach autorskoprawnych

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>