Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji

autorzy:

Michał Bernaczyk, Mariusz Jabłoński, Krzysztof Wygoda

wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

ISBN:

83-229-2629-4

od wydawcy:

Wyjaśnienie podstawowych rozwiązań ustawowych stworzy właściwą podstawę do oceny ich rozwinięcia w rozporządzeniu. Druga część pracy stanowi komentarz do poszczególnych paragrafów obowiązującego aktu wykonawczego. Zabieg taki ma służyć ułatwieniu lektury, a zarazem szybkiemu odnajdywaniu proponowanych przez autorów rozwiązań. Ostatnią część pracy poświęcono analizie przepisów ustawy o informatyzacji administracji.

kilka słów od siebie:

No właśnie. Ustawa o informatyzacji już obowiązuje (przynajmniej w części). Ministerstwo Nauki i Informatyzacji przejęło już obsługę Biuletynu Inforamcji Publicznej. Książka za zapewne przyczyni się do usystematyzowania dyskusji, która rozpocznie się już "na dniach", gdyż trzeba odpowiedzieć na parę pytań - jak zreformować nieskuteczny dziś biuletyn. Czy należy znowelizować ustawę?

Szkoda, że pisząc o biuletynie informacji publicznej, a więc o pewnym źródle informacji publikowanym w internecie, autorzy nie przywołali internetowych źródeł zajmujących się opisywanym przez nich zjawiskiem. Może w następnym wydaniu?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>