Przydałaby się stale aktualna, pełna informacja o lokalach miejskich

Fundacja ePaństwo szuka sobie właśnie jakiegoś fajnego lokalu w Warszawie, którego cena wynajęcia byłaby przystępna, a lokalizacja rokowałaby nadzieję na utrzymywanie kontaktów z ludźmi i przeróżnymi instytucjami publicznymi. Ponieważ poszukujemy takiego lokalu zacząłem się przyglądać temu, jakie lokale wynajmowane są przez Warszawę. Od razu zorientowałem się, że ogłoszenia dotyczące lokali warszawskich publikowane są w bardzo różny sposób, niektóre w plikach PDF, inne inaczej, każda dzielnica publikuje (jeśli w ogóle to robi) na innej stronie. Pomyślałem, że to dziwne, że nie ma jednego serwisu internetowego, w którym mieszkańcy Warszawy mogliby się zapoznać z aktualną informacją na temat posiadanych, zarządzanych, wynajmowanych przez miasto lokali. Aż prosi się o to, by powstał taki serwis internetowy, który stanowiłby wygodne narzędzie monitoringu stanu lokalowego miasta. Zacząłem przekonywać koleżanki i kolegów, że może warto wyręczyć miasto i samemu zrobić taki serwis: w ramach re-use informacji publicznej. Tylko wcześniej trzeba sprowokować miasto do udostępniania informacji źródłowych.

Tematowi przyglądam się od pewnego czasu. Piszę o tym teraz, ponieważ właśnie przeczytałem tekst Zajęli bar Szanghaj na Marszałkowskiej. Rok po Prasowym. Jeśli prawdą jest, że "2 tys. lokali w Śródmieściu świeci pustkami", to jest to kolejny powód, by internetowo zinwentaryzować lokale należące do miasta.

Ale wcześniej, gdy zacząłem się tematowi przyglądać, trafiłem na stronę Lokale dla organizacji non-profit. Przeczytałem tam, że:

Organizacje pozarządowe są podmiotami uprawnionymi do pozyskania na preferencyjnych warunkach lokalu użytkowego z zasobu m.st. Warszawy, z pominięciem procedury konkursowej lub przetargowej na prowadzenie działalności charytatywnej, kulturalnej, naukowej, opiekuńczej, leczniczej, oświatowej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej, sportowej lub turystycznej, jeżeli cele te realizowane są przez podmioty dla których są to cele statutowe i których dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową, a w szczególności organizacjom pożytku publicznego, na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego, z zastrzeżeniem, że lokale te nie mogą być usytuowane na parterach ciągów handlowo-usługowych.

Na stronie ABC najmu czytam, że:

Konkursy lub przetargi organizowane są w dzielnicach, a ich otwarcie anonsowane jest w prasie codziennej oraz na stronach internetowych Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN) w poszczególnych dzielnicach, które można znaleźć pod adresem wskazanym niżej.

I następnie wylistowano dwanaście adresów internetowych. Przeklikałem się przez nie i doszedłem do wniosku, że ten sposób prezentowania informacji nie jest dla mnie przydatny. Pomijam to, że np. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, po wybraniu "Wszystkie lokale", nie prezentuje na swoich stronach żadnych informacji lokalowych. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy informuje, że "strona w przygotowaniu" - a to jak się kliknie w "lokale użytkowe".

Wchodząc na strony Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów mogę znaleźć pliki PDF z Ogłoszeniami dotyczącymi konkursów pisemnych na najem lokali użytkowych, chociaż ostatnie takie ogłoszenie - jak się wydaje - datowane jest na 20. lipca 2012 roku (PDF). Sięgnę sobie do tego ogłoszenia tylko po to, by wyjąć z niego informację o jednym tylko, całkiem przykładowym lokalu:

adres: Puławska 140 lokal 54
powierzchnia w m2: 80,02m2
położenie lokalu: suterena, wejście przez klatkę schodową
wyposażenie lokalu: światło, cw, zw, wc, c.o.
stan techniczny lokalu: do remontu bieżącego
minimalna stawka czynszu netto za 1 m2 powierzchni: 11,48PLN
wadium: 919,00 PLN
preferowana działalność: cicha działalność usługowa, biuro lub pracownia twórcza
uwagi: w budynku jest Wspólnota Mieszkaniowa, uregulowany stan prawny, budynek wpisany do gminnej ewidencji
zabytków, konieczność przeprowadzania ustalonego z konserwatorem w sprawach związanych z remontami elewacji oraz przy wymianie okien

Byłem ostatnio na urodzinach Centrum Cyfrowego w ich nowej siedzibie na Andersa. To zaprzyjaźniona organizacja. Oczywiście zazdroszczę im nowej siedziby, ale przecież cieszę się z tego, że problem, przed którym stanęła Fundacja ePaństwo, mają już za sobą. Dziś jedynie mogę sobie sprawdzić ogólne warunki, na jakich koledzy zawarli umowę, bo pewne informacje można znaleźć w dostępnych tu i ówdzie materiałach miasta. Mamy coś takiego, jak Wykaz lokali użytkowych wynajętych na rzecz organizacji pozarządowych z pominięciem procedury przetargowej lub konkursowej w okresie 01.06.2012r - 30.09.2012r (PDF). Co wiemy o takich lokalach i w jaki sposób można wykorzystać to do stworzenia serwisu internetowego, który obejmowałby wszystkie takie lokale (wynajęte i takie, które dopiero mają być wynajęte)? Znamy numer uchwały Zarządu dzielnicy, znamy adres wynajętego lokalu, wiemy jak duży jest ten lokal (ile ma metrów kwadratowych), wiemy jaka jest stawka najmu za metr kwadratowy, wiemy kto wynajął i na jaką działalność. Mamy tam też informację o tym, na jaki okres umowę zawarto.

Jeśli w stosunku do wszystkich takich lokali Warszawa dysponuje podobnymi informacjami, a także jeśli miasto dysponuje informacjami na temat zawartych już umów najmu, w tym informacje na temat tego, do kiedy taka umowa jest zawarta, to aż się prosi, by takie informacje zebrać na jednej stronie, być może z interfejsem graficznym mapy. Można by za jednym zamachem zrobić pełną inwentaryzację lokali miejskich. Można by dowiedzieć się, jakie umowy miasto zawarło, z kim zawarło te umowy, jaka jest łączna powierzchnia lokali, którymi poszczególne dzielnice dysponują, a także łączna powierzchnia lokalowa w dyspozycji miasta. Dałoby się określić sumę przychodów z tytułu najmu lokali. Można byłoby się dowiedzieć ile lokali przeznaczono na działalność kulturalną, ile na oświatową, etc. Można by śledzić informacje na temat tego, kiedy konkretna umowa najmu się zakończy. Chociażby po to, by "upolować" jakiś wymarzony lokal.

To szczególnie istotne, gdy myśli się - tak jak ja obecnie - nad możliwością stworzenia w Warszawie czegoś na kształt klastra organizacji pozarządowych o podobnym profilu działania, albo o wzajemnie się uzupełniających profilach. Kilka organizacji mogłoby w jednym miejscu pracować, mieć do dyspozycji jedną lub kilka salek do spotkań, mieć do dyspozycji jakąś salę na organizowanie większych warsztatów i konferencji. Fajnie, gdyby lokalizacja takiego klastra pozwalała na łatwe dotarcie do niego ludzi przyjeżdżających do Warszawy "z terenu". Każda ze znanych mi organizacji pozarządowych boryka się mniej lub bardziej z problemem siedziby. Każda z nich ogląda każdą złotówkę ze wszystkich stron, zanim wyda ją na swoje bieżące potrzeby. Klaster złożony z kilku organizacji ma potencjał, bo "hurtowe" wynajęcie powierzchni jest tańsze (albo potencjalnie tańsze) niż wynajmowanie pomieszczeń osobno. Przy "zaprzyjaźnionych" organizacjach można wspólnie tworzyć newralgiczną infrastrukturę (jak np. serwerownie obsługującą wszystkie organizacje w klastrze). Tylko gdzie szukać informacji?

Ja na ten problem patrzę z perspektywy organizacji pozarządowej, która szuka lokalu na siedzibę, ale spodziewam się że temat może być również interesujący dla przedsiębiorców, dla obywateli monitorujących działania samorządu, krótko mówiąc dla szerszej rzeszy ludzi.

Podobno urzędnicy w Warszawie mają jakiś system, który pozwala przeglądać aktualny stan lokalowy w Warszawie i sprawdzać te wszystkie informacje, o których tu sobie piszę. Może warto zatem, by te informacje źródłowe zostały udostępnione obywatelom i były udostępniane stale (stale aktualizowane). Wówczas w ramach re-use informacji publicznej będziemy potrafili zrobić "za miasto" taki serwis.

Sam nie wiem, czy Warszawa planuje udostępnić takie informacje. Być może mogłoby się to zdarzyć w ramach tego serwisu, który ma powstać w związku z niedawnym wyrokiem Sądu Najwyższego (por. Ustrukturalizowane dane o umowach i publicznych wydatkach - to też warto przejąć). Jeśli udałoby się w Warszawie - takie informacje mogłyby być dostępne również w innych miastach.

Tymczasem szukamy dalej.

PS
Właśnie dostałem link: Pozarządowa Inspekcja Lokalowa. A także drugi: Prokuratura chce zablokować dostęp do informacji o reprywatyzacji. I jeszcze jeden: Raport z monitoringu systemu przyznawania lokali komunalnych organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Wszystko to o czym piszesz

Wszystko to o czym piszesz powinno się znaleźć w BIPie. Gdyby powstał taki ogólnopolski BIP wówczas wszystkie dane miałyby podobną strukturę i wystarczyłoby tylko kliknąć na przycisk, żeby zassać je w postaci pliku XML na swój komp. To jednak byłoby zbyt proste. Za dużo chyba tych "by" :)

Jeszcze jedno "by": można

Jeszcze jedno "by": można by wysłać paru prezydentów polskich miast na szkolenie z FLOSS do Monachium.

przepraszam za spam, ale nie

This comment has been moved here.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>