cytaty

O komputerowym modelu układu

"Dziś o układzie można więcej powiedzieć niż kiedyś, nawet są prowadzone badania o charakterze naukowym, przy użyciu modelu komputerowego układu, by ukazać te wszystkie związki między różnego rodzaju ośrodkami sił społecznych w Polsce. Najprościej mówiąc układ to system powiązań między ludźmi, którzy - najczęściej - zdobyli swą pozycję w PRL-u, i który pozwalał im zdominować polskie życie gospodarcze."

Zróbmy darmową Filmotekę Narodową w przestrzeni internetowej

"Reakcja Stowarzyszenia Filmowców Polskich, by napuszczać na tych ludzi z pasją sądy i komorników jest zachowaniem niezdrowym. Za swoja pasję Franek z Częstochowy będzie musiał płacić 200 zł miesięcznie, jeśli nie, to ma zamknąć stronę. Wszystko pod egidą pani profesor od prawa autorskiego, SFP, policji i inkwizycji (...) SFP wszczynając tak nierozsądną awanturę występuje wbrew interesom swoich własnych członków, w tym także przeciw interesowi mojemu i interesowi widzów. (...) Otwórzmy serwer ze starymi polskimi filmami przed i powojennymi. Niech fani ściągają. Na zdrowie im, i na zdrowie nam".

Automatyczne tłumaczenie i tendencyjny wybór źródeł

"Nauka języków jest stałą wytyczną działań europejskich w dziedzinie edukacji i szkoleń. Języki otwierają drzwi do innych kultur, natomiast ich nieznajomość utrudnia wymianę w Europie i poza nią. Dlatego Unia popiera wprowadzanie, poprzez program badań naukowych i rozwoju technologicznego oraz program „eContent”, narzędzi lingwistycznych pozwalających na przykład na automatyczne tłumaczenie albo na szukanie w Internecie dokumentów w różnych językach."

O protestach w zamówieniach publicznych na informatyzację

"Zastanówcie się państwo w środowisku teleinformatycznym nad tym, czy chcecie gonić zajączka, czy go złapać. Bo może być tak, że zajączek ucieknie do innej branży, a my będziemy mogli pogratulować sobie głupoty".

O monopolach i wolnym oprogramowaniu w edukacyjnych placówkach Kerali

"Z czasem będą tylko gdzieś na marginesach jednostki wybierające korzystanie z Microsoftu, ale większość powinna być uwolniona od tej uciążliwości. Nie wprowadzamy zakazu Microsoftu, ale jesteśmy przeciwko monopolom we wszystkich dziedzinach i będziemy energicznie wspierać wolne oprogramowanie."

O "nonsensownych" pismach kierowanych do urzędów

"Faktem notoryjnie znanym jest, że w każdym społeczeństwie istnieje pewna liczba osób, które z przyczyn chorobowych zajmują się pisaniem do różnego rodzajów urzędów i organów władzy. Wyrażam przypuszczenie, że można byłoby prawdopodobnie tę uciążliwą sprawę uporządkować poprzez przekazanie posiadanych materiałów do właściwego prokuratora rejonowego z sugestią rozważenia podjęcia kroków mających na celu całkowite lub częściowe ubezwłasnowolnienie takiej osoby."

Dynamika "szkodliwego" oprogramowania

"To wstrząsające, że wprowadzenie do naszej bazy danych pierwszych 100 tysięcy zapisów o szkodliwych programach zabrało 18 lat, podczas gdy osiągnięcie poziomu 200 tysięcy - niecałe dwa lata. Choć poziom świadomości w zakresie bezpieczeństwa informatycznego rośnie, hakerzy i autorzy szkodliwego oprogramowania stwarzają zagrożenia szybciej niż kiedykolwiek."

Co może prokuratura w walce z hazardem online

"Nasze możliwości są ograniczone, jeżeli serwis hazardowy istnieje poza granicami. Pozostaje zwrócenie się o pomoc prawną do krajów, gdzie te serwisy działają. Przysługuje nam również możliwość przekazania ścigania. Możemy w stosunku do obywateli UE wydawać Europejski Nakaz Aresztowania w sprawach poważniejszych. Jednak jeśli takie przestępstwo popełnione jest na wyspach Bahama, to raczej nie możemy wiele zrobić. Możemy działać w zakresie jurysdykcji polskiej oraz w warunkach, które dopuszczają umowy międzynarodowe"

Paszporty biometryczne w Polsce

"...Z mojego punktu widzenia sprawa paszportów biometrycznych to przede wszystkim reorganizacja struktur administracyjnych. Tu się zmieni najwięcej. Będą oczywiście obowiązywać dotychczasowe paszporty, tyle że po 28 sierpnia 2006 r. każdy wnioskujący dostanie paszport biometryczny, czyli zawierający zeskanowane zdjęcie twarzy umieszczone w chipie. Za dwa lata dojdzie obraz tęczówki oka i odcisk palca. W każdym razie trzeba zrobić centralną bazę paszportów biometrycznych, ustalić, za jaką cenę PWPW będzie je produkowała i... wyjaśnić, czy samorząd wojewódzki może finansować utrzymanie punktów przyjmowania wniosków..."

Świat jest dzisiaj zupełnie gdzie indziej

"...Ale, proszę państwa, uważam, że dyskutujemy na temat, który jest już historią. Powinniśmy tę ustawę uchwalić jak najszybciej, powinniśmy zatrzasnąć za sobą furtkę z demonami przeszłości i powinniśmy myśleć o przyszłości. Ja dzisiaj oglądam telewizję w internecie. Operator, którego audycje oglądam, w ogóle nie istnieje w wykazie częstotliwości. Ja odbieram program, korzystając z kanałów internetowych. Czyli świat jest dzisiaj zupełnie gdzie indziej... A my wciąż koncentrujemy się na tych sprawach - bardzo ważnych, bo to są sprawy, które dotyczą nas osobiście, tego, co przeżyliśmy, tego, o czym pani senator przed chwilką mówiła - i to jest ważne, ale odłóżmy to wreszcie na karty historii i zajmijmy się przyszłością, bo świat obok nas pędzi nieubłaganie."