cytaty

O projektowaniu systemu e-podatki

"Prawidłowa konstrukcja systemu, tak by go potem nie rozwijać, stanowi duże wyzwanie. Zakładamy oczywiście pewien rozwój systemu, planujemy nawet funkcje, na które dziś prawo jeszcze nie pozwala"

O tym, że terroryści stają się coraz bardziej biegli w posługiwaniu się informatyką

"Ataków terrorystycznych można spodziewać się w każdym miejscu świata. Widać w nich coraz więcej 'eksperckiego' podejścia do technologicznych zagadnień. Inną ważną kwestią jest komunikacja - terroryści wykorzystują najnowocześniejsze technologie do komunikacji i działań propagandowych, zatem tym również należy zająć się w przyszłości"

O walce z witrynami zawierającymi treści popierające terroryzm

"Zdecydowałem, że postąpimy właściwie, wykorzystując nasze możliwości, by ukrócić działania tych, którzy popierają terroryzm lub nawołują do przeprowadzania ataków. W związku z tym przygotowałem listę, która opisuje treści, za jakich publikowanie, będą wyciągane konsekwencje. Będą to na przykład: kazania, prowadzenie stron internetowych i publikowanie artykułów pochwalających lub nawołujących do terroryzmu".

Trzeba się przyjrzeć dyrektywie chroniącej dane osobowe

"Obywatele niektórych krajów europejskich są gotowi pozbyć się części prywatności na rzecz zagwarantowania im większego poczucia bezpieczeństwa".

O tym, że Polacy nie płacą podatków

"Szkolimy urzędników w korzystaniu z internetu, nawiązujemy współpracę z policją. W internecie trwa nielegalny handel, na którym ludzie zarabiają nieopodatkowane pieniądze. Trzeba to ukrócić".

O okolicznościach prac nad dyrektywą patentową

"W ogóle nie mogliśmy znaleźć wspólnego języka z przedstawicielami koncernów, szczególnie Microsoftu. Mówić im o wolności myśli, swobodzie dostępu do wiedzy to tak jak zwracać się do nich po chińsku. W ich rozumieniu to co nie daje szybkiego zysku się nie liczy. Oni nie są w stanie zrozumieć, że wynalazek, który jest czystą kreacja myśli nie może być patentowalny. To jest wprost coś strasznego. Wielu z nas w Parlamencie zgodzi się z tezą, że nigdy nie byliśmy poddani takiej presji i takiej werbalnej agresji w całej swej karierze parlamentarnej. To była wielka batalia. [Jakie były skutki tej presji?] 18 maja 2004 Komisja przedstawiła nowy tekst, nawet bardziej liberalny niż pierwotny. Kontrofensywa była wyjątkowo brutalna. Rada ministrów przemysłu nie zajmowała się nim nawet godziny. Usunięto prawie wszystkie poprawki przegłosowane w 2003".

W sprawie listy Wildsteina w Internecie

"Według dotychczasowych ustaleń, nikt z IPN nie popełnił przestępstwa, a zwłaszcza nie złamał przepisów ustawy o ochronie danych osobowych".

W sprawie dyrektywy patentowej

"Polska wnosi natomiast o wycofanie punktu dotyczącego projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera z listy A porządku obrad dzisiejszej Rady".

O barierach rozwoju eGovernment w Polsce

"Bariery ograniczające rozwój e-administracji w Polsce wynikają przede wszystkim z niedorozwoju infrastruktury umożliwiającej urzędom łączność z obywatelami, firmami i innymi urzędami. Usunięcie tych barier pozwoli usprawnić działanie administracji i wielokrotnie poprawić jej efektywność".

O ograniczeniach w korzystaniu z Sieci przez urzędników

"Pojawiły się sygnały, że niektóre programy podatkowe działają zbyt wolno, stąd decyzja o ograniczeniu w dostępie do Internetu".