cytaty

O usługach premium rate services

"To kolejny perfidny chwyt TP, która wykorzystuje pozycję monopolisty. Abonenci podpisują umowę z Telekomunikacją, dlatego tłumaczenie, że firma nie jest stroną w konflikcie, jest śmieszne - to TP wystawia faktury i żąda opłat za określone usługi, nie może więc uchylać się od odpowiedzialności i obarczać winą osoby trzecie.".

O informatyzacji państwa

"Wszyscy zgadzamy się, że Polska ma duże opóźnienia we wprowadzaniu rozwiązań z zakresu elektronicznej administracji. Wiadomo przecież, że szczególnie w przypadku nowych technologii informatycznych czas płynie bardzo szybko.".

O systemie informatycznym ZUS

"Dziś mamy pewność, że system będzie dobrze funkcjonował, choć na przełomie lat 2001-02 miałem co do tego wątpliwości ".

Bezwład decyzyjny służb (na tle dwaunastu dysków)

"Jeżeli to prawda, że do wieczora żadne służby nie zabezpieczyły dysków posiadanych przez redakcję "Nie", świadczy o tym, że w Polsce aktualnie nie ma władzy, że ważne są tylko interesy partyjne, a nie bezpieczeństwo obywateli - ".

O słabym ogniwie w sprawie dysków MSZ

Mamy dobre rozwiązania prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych, natomiast zawsze najsłabszym ogniwem są ludzie. Chcielibyśmy, żeby było normalnie, a niestety nie jest normalnie"".

O dwunastu dyskach twardych z MSZ

"Czynności kontrolne oraz podejmowane przez Prokuraturę i ABW powinny nie tylko ustalić odpowiedzialnych za zaistniały stan rzeczy, ale także zwrócić uwagę na wszelkie błędy w procedurze postępowania z wycofywanym sprzętem informatycznym".

O projekcie ustawy prawo telekomunikacyjne

"Zaskarżę do Trybunału Konstytucyjnego nową ustawę Prawo telekomunikacyjne, jeśli pozostaną w niej zapisy ograniczające kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ".

O preferencyjnej stawce VAT na dostęp do Internetu

"Nie rozumiem, dlaczego wchodzenie na strony pornograficzne ma mieć stawkę zredukowaną".

O stereotypach dotyczących Europy Wschodniej

"To stereotyp, z którym należy walczyć. Europa Wschodnia nie ma monopolu na oszustów. Przypisywanie wchodnioeuropejskim użytkowników większości cyberataków jest niesprawidliwe i krzywdzące".

O przestępstwie narzucania treści pornograficznych

"Strona ta prezentuje obsceniczne fotografie dzieci podczas czynności seksualnych. Dzieci ukazane są razem z osobami dorosłymi. Na podstawie analizy zawartości otwierającej się strony uważam, że zawiera ona pornografię dziecięcą ".