cytaty

O problemie fotografowania dzieci...

"Możemy tylko wylegitymować takiego człowieka i poradzić pokrzywdzonemu, aby wystąpił na drogę cywilną o odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych ".

O odczuwalności kar finansowych za spam

"Problem w tym, żeby kara miała wysokość odczuwalną dla firmy. Sądzę, że 5O tysięcy dolarów dla niewielkiej spółki to coś, co jej kierownictwo na długo zapamięta" ".

O otwartych kodach w systemie oświaty

"Jeśli pani minister nie rozróżnia kodów źródłowych całości wykonanego oprogramowania jako domeny publicznej do swobodnego i nieodpłatnego użytku oraz modyfikacji przez osoby fizyczne i prawne od zabezpieczeń baz danych, to znaczy, że rząd tworzy prawo, pani minister, oderwane od rzeczywistości naukowej, zdefiniowanej właśnie w nauce o nazwie informatyka, a służy to korupcji i robieniu interesów przez znane i nieznane firmy. ".

O działaniach przeciwko piratom

"Listy informujące o zaistniałym naruszeniu prawa, zawierające żądanie usunięcia nieautoryzowanych plików wysyłane są zarówno do właściciela witryny jak i do administratora sieci lub dostawcy usług internetowych (providera). W większości przypadków przynoszą one oczekiwany efekt".

Inwestycja w młodzież

"Jeżeli chcemy osiągnąć postęp, musimy zainwestować w edukację młodych ludzi opartą o nowoczesność, a więc i oczywiście Internet".

O regulacji zawodu informatyka

"Weźmy np. lekarza. Odpowiada za zdrowie pacjenta. Ale jest w coraz większym stopniu zależny od technologii i informatyki. A dziś w informatyce odpowiedzialność za produkt jest praktycznie żadna. Powinniśmy jakoś ucywilizować ten rynek, bo obecnie jest na nim mnóstwo bezhołowia".

O niskim poziomie dostępu

"Zawstydzająco niski poziom dostępu do Internetu w Polsce wynika z braku wyrażania takiej potrzeby przez społeczeństwo".

Po Raporcie 3. KIP

"Dlatego zachęcam Państwa do dalszej aktywności - wskazywania niedociągnięć, monitorowania podejmowanych kroków, wysuwania nowych propozycji. Wierzę, że wykorzystamy szanse, jakie niesie ze sobą era informacji".

Po rozprawie Janosika

"Uzależnienie przesyłu danych do ZUS od "Płatnika" daje monopol Microsoftowi ("Płatnik" działa wyłącznie pod systemem Windows tej firmy). - To złamanie zasady neutralności technicznej państwa. Tą sprawą powinien się zająć Trybunał Konstytucyjny"

O projekcie "Elektronicznej Rady Ministrów"

"Istotą projektu jest wprowadzenie elektronicznego systemu dokumentów już w procesie uzgodnień resortowych, czyli z uwzględnieniem m.in. nanoszenia i archiwizacji oraz oznakowania czasowego, kiedy, jakie zmiany i w wyniku jakich konferencji uzgodnieniowych zostały dokonane"