terroryzm

Walka z terroryzmem a człowiek

Nasz Dziennik: "Wielu niemieckich ekspertów ds. ochrony danych osobowych oraz część polityków opowiada się za znacznym ograniczeniem możliwości przekazywania amerykańskim służbom bezpieczeństwa danych osobowych osób, które zamierzają wyjechać do USA. Podkreślają oni, że praktyka ta wykonywana w ramach tzw. wojny z terroryzmem prowadzi do nagminnego łamania praw człowieka".

FBI będzie podsłuchiwać VoIP?

Gazeta Wyborcza: "Rozmowy prowadzone za pośrednictwem internetu można podsłuchiwać - uznały władze regulujące rynek telekomunikacyjny w USA. Jeśli projekt poprze senat, FBI będzie miała możliwość śledzenia internautów". Federalna Komisja ds. Telekomunikacji (FCC) jednogłośnie przegłosowała w ubiegłym tygodniu decyzję o objęciu prawem telekomunikacyjnym z 1994 r. operatorów oferujących usługi transmisji głosowej przez internet - znane jako Voice over IP (VoIP).

Patriot Act

"Agenci federalni mogą zakładać podsłuchy na wszystkie telefony używane przez osoby podejrzane. Ustawa pozwala też na nieograniczone monitorowanie korzystania z Internetu, zwłaszcza z korespondencji elektronicznej". Rzeczpospolita o regulacjach wprowadzonych w USA po 11 września 2001 roku, głównie o Patriot Act.

Zablokowali stronę

Po interwencji Gazety" została zablokowana strona internetowa, na której terroryści grozili Polsce i Bułgarii. Gazeta pisze: "W środę po krótkim śledztwie internetowym udało nam się zlokalizować stronę www.ansarnet.ws, na której zamieszczono groźby przeciw Polsce i Bułgarii, a wcześniej - pogróżki Abu Musaba al Zarkawiego". W czwartek wieczorem strona została zablokowana. Ja po krótkim śledztwie prezentuje tego newsa.

Proszę się przedstawić!

W USA zapadł interesujący wyrok. Nie do końca związany z Internetem, ale wnikliwy czytelnik zorientuje się dlaczego przytaczam go na łamach tego serwisu. Oto w sprawie Hiibel v. Sixth sąd okręgowy stanu Nevada wydał pewne orzeczenie (PDF). W dniu dzisiejszym podtrzymał je Sąd Najwyższy USA. A cóż takiego tam można znaleźć? Otóż zdaniem Sądu Najwyższego jeśli zażąda tego policja - każdy ma obowiązek się przedstawić, jeśli tego nie zrobi - może być aresztowany.

Odciski na paszporcie

Czyżby prywatność obywateli Polski była zakładnikiem zobowiązań wobec USA? Toczy się rozgrywka o paszporty biometryczne.

Wirtualny terror

Po samobójczym ataku wykorzystującym wypełnione pasażerami cywilne samoloty pasażerskie nie ma już dla terrorystów żadnych świętości. Wyraźniej dostrzeżono, że działania terrorystyczne koncentrować się mogą również na infrastrukturze informatycznej państwa...

"Terrorysta" na Syberii

Władze syberyjskiego miasta Barnauł zatrzymały 18-letniego studenta, któremu zarzucono wysłanie e-maila z zapowiedzią wysadzenia w powietrze systemu kolei podziemnych w USA - podały rosyjskie media.

Patriot w części niekonstytucyjny

Sędzia okręgowy Audrey Collins stwierdził, że amerykańska ustawa USA Patriot Act, która została przyjęta na fali ataków 11 września na WTC, a która w założeniu prawodawców miała stanowić narzędzie do walki z terroryzmem - jest w części sprzeczna z konstytucją.

Podsłuchowanie nikonstytucyjne

Austriacki federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł w lutym tego roku (27 lutego 2003), że obowiązek dla dostawców usług internetowych wprowadzania na własny koszt systemu pozwalającego na kontrolę przekazów informacji jest niekonstytucyjny.