terroryzm

Czy złamano procedurę unijną?

Irlandzki Minister Sprawiedliwości Michael McDowell ma zamiar argumentować przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, że podczas procesu prawodawczego organy Unii Europejskiej złamały prawo przyjmując dyrektywę o retencji danych.

Identyfikacja użytkowników kawiarenek we Włoszech

Włoscy przedsiębiorcy, którzy umożliwiają publiczny dostęp do internetu (tak jak np. w kawiarence internetowej) powinni podjąć odpowiednie kroki, by zidentyfikować swoich klientów.

Głosowania w sprawie retencji - teraz

Na godzinę 11:30 (do 11:50) przewidziano głosowanie w Parlamencie Europejskim w sprawie Report: Alexander Nuno Alvaro (retencja danych). Właśnie rozpoczął się drugi punkt porządku obrad Sejmu RP dotyczący drugiego czytania ustawy nowelizującej Prawo telekomunikacyjne (tam również znajduje się zapis dot. retencji danych).

Polska, Europa: jeszcze o retencji przed ostatecznymi rozstrzygnięciami

Sejm RP oraz logo Parlamentu EuropejskiegoW Unii Europejskiej głosowanie w sprawie dyrektywy o retencji danych zostało przesunięte na środę 14 grudnia (jutro, tj. we wtorek, odbędzie się debata plenarna). W Polsce trwają prace nad ustawą zmieniającą Prawo telekomunikacyjne. Poniżej treść poprawki, którą już wprowadziła podkomisja sejmowa, oraz garść innych ciekawych informacji (również pewna propozycja wyjścia z zaistniałego klinczu). Również kolejne stanowiska organizacji interesujących się tym tematem.

Wspólny przekaz

Sprawa jest poważna. W Unii Europejskiej oraz w Polsce prawodawcy wprowadzają właśnie regulacje, które gwałcą podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Poniżej znajdują się wypowiedzi dr hab. Andrzeja Adamskiego, dr Arwida Mednisa, dr Macieja Rogalskiego i moja w sprawie tzw. retencji danych telekomunikacyjnych. Poprosiłem również inne osoby zajmujące się problematyką ochrony danych osobowych, ochroną prywatności i prawem telekomunikacyjnym o wypowiedzi. Gdy tylko je otrzymam - umieszczę poniżej.

Retencja danych - list otwarty

Logo Privacy InternationalTo ostatni dzwonek. Organizacja Privacy International oraz kilkadziesiąt innych (w tym Internet Society Poland) kierują do Parlamentu Europejskiego list otwarty w sprawie retencji danych telekomunikacyjnych. Jutro po południu list trafi do Eurodeputowanych. Autorzy listu liczą zwłaszcza na poparcie organizacji zajmujących się ochroną prywatności i danych osobowych, organizacji konsumenckich oraz operatorów telekomunikacyjnych. Sprawa jest pilna.

W Polsce bez dyskusji

Matrix has YouW UE trwa szybki proces legislacyjny dotyczący "retencji danych telekomunikacyjnych". Uwagi mają prawie wszystkie państwa, jednak Polska należy do grupy czterech, które w ogóle nie zabierają głosu. Brakuje jakiejkolwiek poważnej dyskusji na ten temat. Zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje? Być może temat nie jest dla naszego społeczeństwa interesujący?

Parlament Europejski: głosowanie w sprawie retencji danych

2005-12-14 13:00

Plenarne głosowanie Pralmentu Europejskiego dotyczące Europejskiej Dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych przetwarzanych w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług łączności elektronicnej zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE (COM(2005) 438 wersja ostateczna).

PiS: oczekujemy przechowywania bilingów przez 15 lat

Przemysław GosiewskiPrzemysław Gosiewski podczas dzisiejszej konferencji prasowej stwierdził, iż Prawo i Sprawiedliwość oczekuje, że bilingi telekomunikacyjne będą w Polsce przechowywane przez 15 lat. Tłumaczył to koniecznością zwiększenia skuteczności ścigania przestępstw. Stwierdził, że Konstytucja RP pozwala ograniczać wolności i prawa obywatelskie ze względy na bezpieczeństwo państwa i to właśnie jest taka sytuacja. PiS chce zmian w ustawie Prawo telekomunikacyjne.

LIBE zaakceptowało propozycję Komisji ze zmianami

LIBE przyjęła poprawki do retencji danychJak informowałem wczoraj: komisja wolności obywatelskich, the Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), zajmowała się propozycją dyrektywy dotyczącej zatrzymywania sygnałów telekomunikacyjnych (retencja danych). LIBE zaakceptowała projekt, wprowadzając jednak kilka poprawek w stosunku do propozycji Komisji. Zapowiada się wojna pomiędzy Parlamentem a Radą...