terroryzm

Jeszcze o ABW

Życie Warszawy, Służby specjalne zaglądają do maila: "ABW przekonuje, że jej żądanie jest uzasadnione. - Ustawa o ochronie informacji niejawnych określa, że wszędzie tam, gdzie występują takie informacje, muszą być kancelarie tajne. Dzięki nim będzie wiadomo, kto, kiedy i z jakimi zapoznawał się dokumentami..."

Kontrola przekazów informacji

Ciąg dalszy komentarzy prasowych do stanowiska ABW w sprawie kanclearii tajnych i kontroli poczty: Rzeczpospolita, Plajta dla małych operatorów: "Czy właściciele nawet niedużych serwerów z kontami pocztowymi będą musieli tworzyć kancelarie tajne i specjalne pomieszczenia, w których możliwa będzie kontrola korespondencji internetowych? Zdaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązek taki nakłada na nich prawo telekomunikacyjne".

Internet a bezpieczeństwo państwa

Firmy i portale internetowe będą musiały przygotować w swoich lokalach specjalnie zabezpieczone tajne kancelarie, by szkolić pracowników z zakresu dostępu do informacji niejawnych. Domaga się tego ABW, która zaczęła ostro interpretować prawo.

Jak zrobić bombę

Fińska policja zatrzymała dwóch nastolatków, dyskutujących w Internecie nad sposobem skonstruowania bomby, zdetonowanej przez studenta chemii w centrum handlowym w Helsinkach.

A jednak wprowadzili monitoring

Niemiecki rząd przyjął rozporządzenie dotyczące monitoringu mediów elektronicznych. Zakłada ono, że do 1 stycznia 2005 roku operatorzy publicznych sieci dostępowych będą zobligowani do zainstalowania urządzeń i oprogramowania umożliwiającego organom ścigania monitorowanie poszczególnych użytkowników.