Dziś głosowanie w sprawie zbierania danych telekomunikacyjnych

Wszystko wskazuje na to, że dziś powinno odbyć się pierwsze z cyklu głosowań w sprawie dyrektywy dotyczącej "zatrzymywania sygnałów telekomunikacyjnych" (retencji danych). Ma nad tą propozycją głosować dziś komisja wolności obywatelskich (The Civil Liberties Committee).

By zwalczać terroryzm i przestępczość prawodawcy unijni chcą by dane telekomunikacyjne przechowywano od pół roku do roku. Jak pisze EU Observer: Komisja będzie chciała uzyskać porozumienie już w czasie pierwszego czytania. Organizacje walczące o prawa człowieka przeciwstawiają się pomysłom na podsłuchiwanie elektronicznej korespondencji obywateli Unii. Zbieranie danych telekomunikacyjnych nie jest rozwiązaniem - twierdzą.

13 grudnia nad propozycjami będzie głosował cały Parlament Europejski (ja cały czas zastanawiam się jak będą głosowali polscy eurodeputowani).

Przeczytaj felieton: Warto wiedzieć co w trawie piszczy

Rozważając problematykę podsłuchiwania czy jedynie przechowywania (ujmowania) sygnałów telekomunikacyjnych musimy skonfrontować postulaty przciwdziałania terroryzmowi i przestępczości z prawem do prywatności, czy domniemaniem niewinności. Sądy wielu instancji wielokrotni zmuszone były ważyć chronione przez prawo dobra (czy to jednostek czy to ogólnospołeczne). Nie ma dobrego pomysłu na to, w jaki sposób wybrać to dobro, które ma uzyskać pierwszeństwo przed innym. Jednym z postulatów jest ocena dóbr ze względu na niezbywalną godność człowieka. Zostawiam to państwu do przemyślenia.

Cały czas zadaje sobie i innym następujące pytanie: kto i w jaki sposób będzie kontrolował tych, którzy będą kontrolowali nas?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>