społeczeństwo

Apelacja w sprawie Jon'a

Prokuratura złożyła apelację od wyroku, który oczyścił z zarzutów DVD Jon'a. Jon Johansen, Norweg, który w wieku 15 lat zdołał obejść zabezpieczenia płyt DVD, po raz kolejny stanie przed sądem.

Tak dla traktatu WIPO

Sejmowe komisje kultury i zagraniczna opowiedziały się za ratyfikacją traktatu WIPO. Traktatem zajmie się teraz Sejm. WIPO m.in. przyznaje autorom dzieł literackich i artystycznych dodatkowe uprawnienia związane z wykorzystywaniem ich dóbr za pomocą internetu.

Domena publicznej ekspresji

Sąd okręgowy w USA, rozstrzygając sprawę Taubman v Webfeats, stwierdził, że nazwa domeny internetowej może być formą publicznej ekspresji i tak długo jak nie jest wykorzystywana komercyjnie nie można jej zablokować na podstawie ustawy Lanham Act.

Prywatność w internecie

Zapraszam do lektury artykułu autorstwa Pawła Kępińskiego zatytułowanego "Prawo do prywatności jako internetowe dobro osobiste". "...Ogromna liczba użytkowników, łatwość zebrania informacji oraz nieświadomość wielu surfujących po globalnej sieci powoduje, że doskonałym polem do uzyskania niezbędnych danych, często bez zgody, a nawet wiedzy osób których dotyczą, jest internet..."

Ściągasz - naruszasz

Sędzia orzekł, że pozwalanie użytkownikom na pobieranie z Sieci plików muzycznych oraz następnie umożliwienie im wypalania ich na płytach CD stanowić może naruszenie prawa autorskiego. Sprawa dotyczy sieci kawiarni internetowych EasyInternet.

Rozprawa w sprawie ZUS

Został wyznaczony termin rozprawy w sprawie udostępnienia przez ZUS sposobu szyfrowania danych programu Płatnik: 6 lutego, godzina 11, sala B, Naczelnego Sądu Administarcyjnego we Wrocław przy ulicy Świetego Mikołaja 78/79.

Rachunek czy "podpucha"?

Jak wynika z niepotwierdzonej informacji, która znalazła się na jednym z forów dyskusyjnych: "Blisko 100 tys. dol. zapłaci w sumie 150 użytkowników Kazaa w Toruniu. (...) Stowarzyszenie AntyPirat-Grupa, zajmujące się ochroną praw autorskich wystawiło im rachunek za ściągnięte filmy i muzykę". Informacja ta ma wiele cech wspólnych z tą, która ukazała się 28 listopada zeszłego roku w Gazecie Wyborczej, w artykule Adama Leszczyńskiego, w którym mowa jest o rachunkach, ale dla użytkowników Kazaa z Danii (tak jakby ktoś na kanwie artykułu stworzył własną, jednak fikcyjną, jak sądze, "informację")...

Centrum Informacji Kryminalnej

Wczoraj - 5 stycznia 2003 r - w Komendzie Głównej Policji uroczyście otwarto Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych. Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej to ogólnopolski system informacyjny, którego głównym zadaniem jest gromadzenie, analizowanie i przekazywanie instytucjom zajmującym się zwalczaniem przestępczości pełnych i aktualnych informacji mogących mieć decydujące znaczenie w skutecznym wykrywaniu i ściganiu sprawców przestępstw, a także w zapobieganiu przestępczości.