Jeszcze o problemach małych

Przemysław Gamdzyk w tygodniku Computerworld ("Artykuł numer 55") wraca do problemu praktycznego realizowania regulacji art. 55 nowego Prawa telekomunikacyjnego oraz akcji protestacyjnej w związku z obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości (zakładającej m.in. audyt biegłego rewidenta), do której w typowym obrocie gospodarczym zobowiązane są firmy przekraczające dopiero 800 tys. zł obrotu rocznie (co określa ustawa o rachunkowości).

Prawo telekomunikacyjne zaś wprowadza regulacje lex specialis w stosunku do ustawy o rachunkowości i zobowiązuje przedsiębiorców telekomunikacyjnych udostępniających publiczne sieci telekomunikacyjne lub świadczący publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, poddawania ich badaniu przez biegłego rewidenta i ogłaszaniu, bez względu na wielkość zatrudnienia, wysokość przychodów oraz sumę aktywów bilansu, a take formę organizacyjną tego przedsiębiorcy.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>