prawo pracy

Zdjęcie dołączone do CV i komentarz

Gazeta Wyborcza publikuje historię pewnej dziewczyny, która została wykorzystana w pewnej, nieuczciwej - moim zdaniem - kampanii reklamowej. Sprawa dotyczy ochrony dóbr osobistych, w szczególności prawa do prywatności oraz wizerunku.

Kto odpowiada za erotyczny spam?

Specjaliści brytyjscy ostrzegają: firmy, które nie podejmą kroków w celu zatrzymania napływu spamu o zawartości wyzywająco erotycznej, narażają się na pozwy ze strony pracowników odczuwających dyskomfort z powodu obrażających ich uczucia treści.

Gdy się skończy stosunek...

Włamanie i kradzież tajemnicy przedsiębiorstwa jest chyba bardziej intratne niż "zemsta" w postaci skasowania efektów swojej i cudzej pracy. Ale, jak się tak zastanowić, to po co się włamywać, skoro można, będąc jeszcze pracownikiem, zebrać stosowne materiały...

Co też oni robią w pracy?

Pracownik ma prawo do prywatności, a pracodawca nie może go kontrolować ze względu na fundamentalne prawa człowieka. Pracodawca może jednak stworzyć pracownikowi takie warunki pracy, by ten nie miał okazji naruszać jego zaufania...

Prywatność pracownika - Komisja

Komisja Europejska pracuje nad projektem dyrektywy koncentrującej się na prawnych aspektach prywatności pracowników. W obszarze regulacji znajdą się takie problemy jak monitorowanie internetowej aktywności pracowników, przeglądanie ich poczty elektronicznej i możliwości monitorowania wykorzystywania sprzętu oddanego do dyspozycji pracownika przez pracodawcę (np. komputera).

Poczta elektroniczna jako dowód

Teoretycznie - poczta elektroniczna mogłaby być dowodem w wielu sprawach związanych np. z molestowaniem seksualnym w pracy lub z przypadkami nieuczciwych praktyk rynkowych. Pracodawcy jednak nie wprowadzają żadnych zasad korzystania z poczty elektronicznej.

Informatyka prawo do strajku

Informatycy mają zdecydowanie skuteczniejsze metody wyrażania protestu lub 'nacisku', niż wylewanie gnojówki, czy strajki okupacyjne

Prywatność korzystania z internetu pracowników w Niemczech

Coraz więcej osób zatrudnionych ma możliwość korzystania z internetu. Administracja szczebla federalnego i lokalnego musi w związku z wykonywaniem swoich zadań uwzględnić wymagania dotyczące ochrony danych osobowych osób zatrudnionych i ich partnerów komunikacyjnych, w związku z tym ustalić, czy osoby zatrudnione mogą korzystać w miejscu pracy z internetu nie tylko w celach służbowych ale także osobistych. W dniach 07.03 - 08.03. 2002 roku odbyła się 63 Konferencji przedstawicieli szczebla federalnego oraz lokalnego (landy) właściwych do spraw ochrony danych. Konferencja dotyczyła dozwolonego korzystania z poczty elektronicznej oraz innych usług internetowych w miejscu pracy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych. Grupa robocza do spraw mediów stworzyła podczas konferencji szczegółowe wytyczne dotyczące tej problematyki.

Nadzorowani i nadzorcy

Około 14 mln pracowników w USA znajduje się pod stałym nadzorem w pracy, jeśli korzystają z Internetu lub poczty elektronicznej - informuje raport Fundacji na rzecz Życia Prywatnego. Liczba nadzorowanych pracowników na świecie sięga 27 milionów - ocenia Fundacja, która bada stały nadzór, a nie kontrole wyrywkowe, które są jeszcze częstsze.

Holandia - monitorowanie pracowników

Artykuł 21 Holenderskiej ustawy dotyczącej ochrony danych osobowych wprowadza częściowy wyjątek od zasady ochrony tych danych. Wyjątek ten umożliwia pracodawcom monitorowanie aktywności pracowników w Sieci w czasie świadczenia pracy. Ustawa określa jednak dokładną procedurę wdrażania takiego monitoringu.