państwo

Sprzedaż oprogramowania komputerowego na CD-ROM-ach

Poseł Maria Gajecka-Bożek zadała ministrowi finansów pytanie w sprawie sprzedaży oprogramowania komputerowego na CD-ROM-ach. Odpowiedział Jan Rudowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów dnia 18-09-2001 na posiedzeniu 119.

Cisza przedwyborcza również w Sieci

W najbliższą niedziele odbędą się wybory przedstawicieli do Parlamentu i do Senatu RP - należy pamiętać, iż cisza przedwyborcza obowiązuje również w Sieci.

W sprawie podatku VAT na licencje na oprogramowanie

Poseł Jan Wyrowiński zadał ministrowi finansów zapytanie w sprawie podatku VAT na licencje na oprogramowanie. Odpowiedział Jan Rudowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów dnia 06-09-2001 na posiedzeniu 118 (zał.2)

Kolejne wyroki za hacking

Dwudziestolatek, który włamał się do komputerów laboratorium NASA został skazany na cztery miesiące więzienia po przyznaniu się do winy. Groziło mu nawet do 27 lat. Jednocześnie wczoraj chińska policja aresztowała kolejnego hakera - Wang Qun, 19-latka ukrywającego się dotąd pod pseudonimem "Playgirl". Odpowie ona za podmienianie zawartości witryny internetowej jednej z agencji rządowych. Będzie to pierwszy proces tego typu w Kraju Środka.

UOP, internet i częstotliwości

Dwóch poznaniaków, którzy opublikowali w Internecie częstotliwości nadawania radiostacji Urzędu Ochrony Państwa i policji, nie popełnili przestępstwa. Prokuratura umorzyła postępowanie w tej sprawie.

Aaaaaaaaaaaaaaa!!!

Utworzenie Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, z którego zasobów będą mogły korzystać wszystkie służby zwalczające przestępczość - zakłada ustawa przyjęta przez Sejm (jeszcze Senat i Prezydent). W bazie komputerowej Centrum zarejestrowane mają zostać wszczęte postępowania oraz dane dotyczące osób podejrzewanych o udział w przestępstwie - nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, płeć, pseudonim, adres zameldowania, PESEL, NIP, REGON oraz dane pozwalające na określenie tożsamości osoby np. rysopis i przynależność do grupy przestępczej.

Czarne listy - tym razem lekarzy

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministra Sprawiedliwości doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które dotyczy tzw. czarnej listy lekarzy. Lista podaje do publicznej wiadomości skargi wpisywane przez poszkodowanych pacjentów.

Czarne listy - to przestępstwo

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra sprawiedliwości o zajęcie się sprawą "czarnej listy" w internecie, która zawiera wykaz "nieetycznych" lekarzy. Wg RPO, okoliczności sprawy nasuwają podejrzenie popełnienia przestępstwa.

[PAP]

Szykują się zmiany w danych osobowych

Rząd przyjął projekt nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych. Zakłada on m.in. rozszerzenie zakresu ochrony na wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej lub pozwalające na identyfikację jej tożsamości bezpośrednio lub pośrednio.

Prywatność uczniów

Senat USA zaakceptował Student Privacy Protection Act. Ustawa nakłada m.in. obowiązek uzyskania zgody rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczniów w celach komercyjnych.