państwo

Polski podpis elektroniczny

W połowie listopada w Sejmie pojawi się rządowy projekt budżetu na 2001 r. Zdominuje on prace parlamentarne na kilka najbliższych miesięcy. Może zatem się zdarzyć, że ustawa o podpisie elektronicznym nie zostanie uchwalona w tym, a nawet w przyszłym roku (komentarz po Forum Gospodarczym w Mikołajkach).

Norymberga - urząd miasta on-line

Miasto Norymberga wdraża właśnie projekt pierwszego urzędu mjeskiego on-line w Niemczech. Mieszkańcy miasta będą mogli tam wypełniać odpowiednie formularze, potrzebne z punktu widzenia administracji, oraz dokonywać stosownych płatności. Poprawność podpisów zagwarantuje specjalna karta chip'owa.

Wielki Generalny Webmaster?

Rząd Wielkiej Brytanii powołał generalnego webmastera, osobę podlegającą bezpośrednio premierowi. Generalny webmaster jest odpowiedzialna za tworzenie, rozwój i utrzymanie wysokiej jakości serwisów internetowych rządu.

Cisza przedwyborcza

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz stwierdził że cisza wyborcza obejmuje także Internet. Zdaniem szefa PKW, istniejące już strony internetowe kandydatów na prezydenta mogą zostać w Sieci - niedopuszczalne jest natomiast tworzenie nowych stron. Czy jest to pogląd uzasadniony biorąc pod uwagę brzmienie przepisów ordynacji wyborczej?

Internet i kampania wyborcza

Sztab wyborczy Mariana Krzaklewskiego oświadcza, że list reklamowy wysyłany do użytkowników Internetu jest autorstwa osoby podszywającej się pod kandydata na prezydenta...

Pranie on-line

Włoska policja udaremniła w ostatniej chwili próbę wyprania online miliarda dolarów, przygotowaną przez sycylijską mafię. Urzędnicy bankowi zdradzali mafii hasła do zablokowanych kont, które służyły następnie do przelewania ogromnych sum.

Czarne listy w Internecie

Wedle komunikatu opublikowanego na stronach Kancelarii Jachnicki & Partnerzy - "na biurku Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest już przygotowana decyzja zakazująca publikowania w internecie danych osobowych dłużników". Warszawski sąd wydał również postanowienie nakazujące zdjęcie dłużnika z internetowej listy.

Praktyki monopolistyczne TP SA

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na TP SA karę w wysokości 1 mln zł i nakazał zaniechanie stosowania praktyk monopolistycznych wobec Antillephone NV i Antelecom NV.

Dostęp obywateli do informacji

Nowy projekt ustawy zobowiazujący organy aministracji rządowej i samorządowej do założenia serwisów internetowych niebawem pojawi się w Sejmie jak informuje Puls Biznesu.

Brytyjski wywiad internetowy

Parlament Wielkiej Brytanii uchwalił ustawę pozwalającą wywiadowi na wgląd w prywatne treści przesyłane przez Internet - w tym także te szyfrowane.