państwo

Prawa autorskie do e-maila

Australijski rząd przyjął Copyright Amendment (Digital Agenda) Act, regulację, która rozszerza ochronę prawno autorską w społeczeństwie informacyjnym. Regulacja ta daje prawo dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich do zdygitalizowanej muzyki czy innych materiałów elektronicznych. Powstało jednak pytanie dotyczące prawa autorskiego do publikowanych i "rozsyłanych dalej" e-maili (forwading).

Spam przez komórki

Holenderskie władze zamierzają zakazać przesyłania niepożądanych informacji tekstowych SMS. W odpowiedzi na liczne skargi holenderski urząd d/s telekomunikacji przeprowadził ankietę w sprawie zakazania przesyłania nie zamawianych informacji tekstowych w sieciach telefonii komórkowej.

Webmasterzy we Włoszech

Zgodnie z zaproponowanymi nowymi rozwiązaniami prawnymi (projekt nr 7292) webmasterzy mogą byc uznani za redaktorów prasowych w przypadkach zniesławień za pośrednictwem Sieci.

Link a ochrona konkurencji

Sąd okręgowy w Hamburgu orzekł, że hyperlink prowadzący do stron www konkurenta narusza Sekcję 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji.

ZUS przez Sieć

W sobotę weszła w życie Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 8, poz. 64 z dnia 2 lutego 2001 r.).

Zamknięcie apteki w Holandii

Holenderski inspektorat zdrowia publicznego zażądał w zeszłym tygodniu zamknięcia online'owej apteki www.drogisterij.net. Powodem zawieszenia strony było to, iż serwis nielegalnie sprzedawał pigułki antykoncepcyjne, testy ciążowe i środki przeciwbólowe.

Elektroniczny ZUS

W dzisiejszej Rzeczpospolitej opublikowano artykuł autorstwa Jolanty Kroner pt.: "Przymus komputerowy" o uchwalonej przez Sejm poprawce dotyczącej systemu emerytalnego.

Krajowa Rada będzie regulować Internet?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zorganizowała konferencję "Internet jako medium XXI wieku - problem polityki i regulacji radia i telewizji w erze cyfrowej".

Yahoo! a sądy francuskie

W ciągu trzech miesięcy portal Yahoo! ma wprowadzić takie rozwiązania, które uniemożliwą francuskim internautom dostęp do aukcji przedmiotów nazistowskich - zdecydował paryski sędzia Jean-Jacques Gomez. Wedle francuskiego prawa wystawianie na widok publiczny i sprzedaż symboli rasistowskich i nazistowskich jest przestępstwem. Niezgodna z prawem jest więc sprzedaż takich symboli za pośrednictwem komputera o ile dzieje się to we francji - uznał sędzia.

Spam w Chinach

Minister Bezpieczeństwa Publicznego Chin zapowiedział, że sprzedaż list adresów poczty elektronicznej jest nielegalna i karana przez prawo karne, chroniona przez prawo cywilne i regulacje dotyczące bezpieczeństwa systemów komputerowych (Computer Information System Security Protection Regulations).