państwo

Bezpieczny plac zabaw

Amerykańska Izba Reprezentantów zaaprobowała regulacje zmierzającą do zagwarantowania w internecie bezpiecznego "placu zabaw" dla dzieci - "Dot-Kids Implementation and Efficiency Act of 2002".

Technologie XXI wieku w sądownictwie. Fantastyka prawnicza czy rzeczywistość pukająca do naszych drzwi?

Przyspieszenie i automatyzacja obiegu informacji, stworzenie nowych możliwości szybkiego i efektywnego przetwarzania danych nie są w dniu dzisiejszym jedynie tematami powieści fantastyczno naukowych. To rzeczywistość, której jesteśmy świadkami. Dziesięć lat temu większość z nas nawet nie wyobrażała sobie możliwości korzystania z telefonu który będziemy zawsze nosić ze sobą. Dzisiaj trudno jest sobie wyobrazić funkcjonowanie w świecie gdzie informacje z dnia wczorajszego mają jedynie znaczenie muzealne, bez telefonu komórkowego, poczty internetowej i wielu innych niezbędnych urządzeń. Zastosowanie nowych technologii i konieczność przygotowania się na nowe możliwości to nasza nowa codzienność z którą asymilujemy się często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ten nowy proces myślowy, prędzej czy później wkroczy również do naszych urzędów i co nieuniknione do tradycjonalnych sądów. Kroki w kierunku przygotowania sądownictwa do nowych możliwości są podejmowane na całym świecie. Jedną z instytucji która zajmuje się tym problemem jest niemieckie EDV Verein - Stowarzyszenie zajmujące się propagowaniem nowych technologii i przygotowaniem sądownictwa niemieckiego do jak najbardziej efektywnego wykorzystania nowych możliwości związanych z elektronicznym przetwarzaniem danych.

Czy ISP "zatrudni" policjanta?

Przed Ósmym Okręgowym Sądem Apelacyjnym w St. Louis toczy się sprawa wniesiona przez Yahoo!, popierana przez inne grupy i stowarzyszenia dostawców usług internetowych (ISP). Yahoo! apeluje o uchylenie orzeczenia sądu w Minnesocie, który orzekł, iż przy zbieraniu dowodów popełnienia przestępstwa, w szczególności dokonując przeszukania zasobów przez wyszukiwarki (search warrant) powinien być obecny policjant.

Turecka cenzura

Turcja wprowadza nowe przepisy ograniczające wolność mediów. Cenzurą objęte zostaną m.in. strony internetowe. Nowa ustawa ma zadbać o to, by mass-media nie szerzyły "społecznego pesymizmu". W związku z tym np. każda strona internetowa przed udostępnieniem będzie musiała zostać zaakceptowana przez instytucję rządową. Każda zmiana zawartości będzie musiała zostać uzgodniona z lokalnymi władzami.

Chronić dzieci

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych częściowo utrzymał w mocy kontrowersyjne prawo chroniące dzieci przed "szkodliwymi treściami" - Child Online Protection Act (COPA).

Yahoo, Francja, treści nazistowskie

Paryski sąd karny wyznaczył termin rozprawy na 7 stycznia 2003 roku, podczas której będzie chciał ukarać serwis Yahoo za możliwość umieszczania ogłoszeń o sprzedaży pamiątek nazistowskich w serwisie, dostępnych dla francuskich obywateli...

To się nie utrzyma - blokada pornografii

W stanie Pennsylvania obowiązuje prawo, na mocy którego dostawca usług internetowych (ISP) ma unimożliwić dostęp do stron www zawierających dziecięcą pornografię w ciągu pięciu dni od uzyskania wezwania od prokuratora generalnego, który stwierdzi, że takie materiały są dostępne dla mieszkańców stanu.

EU: minimum rok za hacking

Komisja Europejska zaproponowała we wtorek ujednolicenie przez Unię Europejską definicji przestępstw popełnianych w internecie i wyznaczenie minimalnej kary jednego roku więzienia.

Podpis w dobie internetu

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł wczoraj, iż podpis na fakturze musi być wykonany własnoręcznie. Żaden przepis nie umożliwia zastąpienia go podpisem skanowanym (sygn. akt III SA 3054/00)

Bibliotekarze walczą

Bibliotekarze, na których ustawa Children's Internet Protection Act (CIPA) nałożyła obowiązek instalowania filtrów, by chronić dzieci przed niebezpiecznymi treściami w Sieci walczą nadal. Wszystko wskazuje na to, że sprawa trafi do Sądu Najwyższego USA, który może orzec jej niekonstytucyjność. Koalicja atakująca ustawę twierdzi, że narusza ona wolność słowa (Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA).