W Przasnyszu treści nielegalne będą definiowane m.in. w oparciu Wikipedię

Poznaliśmy już treść samej decyzji Prezes UKE (por. Blokada treści "erotycznych" i "nielegalnych" oraz P2P w decyzji UKE), potem przybliżyłem Państwu wyjaśnienie samego UKE, z którego wynika, że to sama gmina zawnioskowała o nałożenie na siebie warunków uwzględniających blokowanie dostępu. Może jednak zainteresuje Państwa również wyjaśnienie gminy?

Michał Charzyński, którego już wspominałem w poprzedniej notatce na temat wyjaśnień służb prasowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zapytał również burmistrza Przasnysza o blokowanie "treści erotycznych", "treści nielegalnych" i innych.

Oto, czego się dowiedział (wytłuszczenie moje):

W związku ze złożonym przez Pana w wersji elektronicznej zapytaniem informuję, że obowiązki określone decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Nr DDRT-WUD-6172-1/10(18) z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczące blokowania dostępu do „stron internetowych z treściami erotycznymi i nielegalnymi” oraz dotyczące uniemożliwienia wykorzystania połączeń „Peer to peer” będą realizowane przy wykorzystaniu dostępnych technologii w tym zakresie dopuszczonych do obrotu na terenie RP, a w szczególności takich jak firewall sprzętowy na styku sieci oraz firewall zaimplementowany w systemie operacyjnym obsługującym anteny. Oba te rozwiązania mają możliwość blokowania w/w treści w określonym przez administratora zakresie.

Jeżeli chodzi o definicje pojęć zawartych w Pana zapytaniu informuję, że pojęcia te będą definiowane w oparciu o źródła powszechnie dostępne (np. wikipedia, słownik języka polskiego), przy uwzględnieniu zapisów odpowiednich aktów prawnych.

Ponadto informuję Pana, że wszelkie warunki dotyczące usługi bezpłatnego dostępu do Internetu określone w w/w decyzji Prezesa UKE są efektem zapisów zawartych w dokumentacji projektowej składanej w związku z ubieganiem się o pozyskanie dofinansowania projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach, którego sieć WIFI Miasta Przasnysz została zrealizowana z udziałem środków UE, gdyż takie były założenia usługi bezpłatnego dostępu do Internetu, która nie może stanowić konkurencji dla komercyjnych dostawców tego typu usług.

Czyli to Unia Europejska wymusza blokowanie?

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Wikipedia - w takim razie po co nam konstytucja i prawo?

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pornografia
"...którego celem jest wywołanie u odbiorcy..."

Zrób sobie uzus i normę..

Maciej_Szmit's picture

...na razie językową a za chwilę może i prawną. Może zostanę wikipedystą i będę tworzył prawo zamiast ustawodawcy. Ot złota wolność... ech, śmiesznie by było gdyby nie jakieś historyczne skojarzenia.

Zapisy w dokumentacji projektowej...

...są dziełem, zgaduję, wnioskodawcy? Wątpię, by dostęp do treści erotycznych i nielegalnych stanowił o byciu (lub nie) konkurencyjnym do komercyjnych usług. Myślę, że wystarczyło skupić się na ograniczeniu przepływności, protokołów, czasu trwania połączenia dla uzyskania pożądanego efektu. A tak, ktoś zaprojektował głupotę, finansujący to podpisał, więc trzeba było głupotę wysłać do UKE, żeby finansowania nie stracić.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>