O tym, że my tylko czytamy dzieciom książki

"Spotkałem się kilka dni temu z prezesem fundacji „nowoczesna polska” i przekonałem się jak kapitalną działalność ona prowadzi. To promocja tych wartości w edukacji, które są mi bardzo bliskie – szkoły obywatelskiej. Ruch nie może być w konflikcie z takimi organizacjami, to byłoby niezrozumiałe. Poprawiam więc wniosek do sądu i zmieniam nazwę na Ruch Poparcia."

- Janusz Palikot, w notatce pt. Ruch Poparcia. O deklaracji posła pisze również Gazeta.pl w tekście "Nowoczesna Polska" protestuje, Palikot zmienia nazwę ugrupowania. Tydzień temu Nowoczesna Polska wezwała posła do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych, a wcześniej Fundacja wysłała do Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z wniosku o rejestrację stowarzyszenia "Ruch Poparcia Palikota - Nowoczesna Polska" (sygn. 12104/10/855).

Dwa dni temu do Fundacji zadzwonili p. Wojewódzki, który wcześniej publicznie zaangażował się w "Ruch poparcia", oraz p. Figurski. Po tym "żarcie" (który utrwalono w archiwum programu poranny WF" radia Eska ROCK) zastanawialiśmy się, co trzeba mieć w głowie, by próbować powiązania narkotyków z edukacyjną, pracującą z młodzieżą fundacją, aby ją próbować medialnie zdyskredytować.

Tymczasem my tylko czytamy dzieciom książki...

Wczoraj na stronach Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich opublikowano notatkę pt. Bronimy fundacji Nowoczesna Polska, a w niej:

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie zawłaszczeniem nazwy "Nowoczesna Polska" przez ruch polityczny firmowany osobą Janusza Palikota.

Istniejąca do tej pory fundacja Nowoczesna Polska była organizacją apolityczną, działającą na rzecz właściwej regulacji i modernizacji rynku medialnego w Polsce. Używanie tej nazwy w kontekście politycznym w oczywisty sposób szkodzi wizerunkowi i co za tym idzie działaniom fundacji, które były w pełni pozbawione kontekstu politycznego czy ideologicznego.

Wiktor Świetlik
dyrektor CMWP

Z perspektywy wiceprzewodniczącego Rady fundacji Nowoczesna Polska, który przygląda się pracy Zarządu Fundacji w tej sprawie (i wspiera jego działania), to jeszcze nie jest koniec. Ponieważ jest to w zakresie możliwości animatorów Ruchu poparcia - oczekiwałbym zmian na stronie tego Ruchu oraz w identyfikacji facebookowej grupy, która dziś nadal nosi nazwę "Nowoczesna Polska Ruch Poparcia Janusza Palikota". Zakładając, że za deklaracją p. posła pójdą dalsze działania - będę mógł uznać, że sprawa jest zakończona, gdy zobaczę stosowne materiały KRS z Lublina.

Podobne materiały gromadzę w dziale cytaty niniejszego serwisu.

Na ten temat również w:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Prior tempore potior iure

Co nie zmienia tego, że pan poseł Palikot rozsądnie postąpił.

z pozdrowieniami
Piotr Stanek

Niepokojąco brzmią słowa p. Palikota

Nie chciałbym aby ten komentarz został zrozumiany jako polityczna pro lub contra planom pana Palikota. Chodzi mi wyłącznie o analizę jego wypowiedzi. Wydaje mi się ona być nieco niepokojąca. Z tekstu wynika, że pan Palikot poprawi wniosek i zmieni nazwę ruchu, gdyż Fundacja Nowoczesna Polska prowadzi "kapitalną działalność", a jego ruch "nie może być w konflikcie z takimi organizacjami".

Jak dla mnie brzmi to tak, że gdyby Fundacja była organizacją, której działalność p. Palikot uznałby za niewartościową to wniosku by nie zmienił tylko starałby się przywłaszczyć nazwę.

Może jest to czepianie się, jednak wolałbym by poseł bardziej ważył słowa.

Fakty, fakty, nie domysły

VaGla's picture

W tekście Rzeczpospolitej, pt. Nowoczesna Polska nie dla Palikota:

Sędzia Artur Ozimek, rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie wyjaśnia w rozmowie z "Rz", że wniosek o rejestrację stowarzyszenia trafił do sądu 20 sierpnia. Projekt statutu opiniował urzędnik z lubelskiego magistratu. Miał aż 12 uwag do dokumentu, dlatego sąd wezwał założycieli stowarzyszenia do wyjaśnienia spornych kwestii. Odpowiedzieli tylko na część z nich, więc sąd wysłał kolejną prośbę o ustosunkowanie się do wszystkich uwag. Na razie nie wpłynęły jednak do sądu. Dodatkowo do postępowania przystąpiła też Fundacja "Nowoczesna Polska", która domaga się zmiany nazwy stowarzyszenia.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>