Sejm przyjął (jednogłośnie) sporą nowelę ustawy o informatyzacji

Przez Sejm przeszła nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, który to projekt kilkakrotnie gościł na łamach tego serwisu. Sejm przyjął projekt jednogłośnie, więc MSWiA, które pilotowało ten projektu ustawy, ma powody do zadowolenia. Ale - jak się wydaje - nie wszyscy będą zadowoleni, gdyż do końca toczyły się rozmowy związane z treścią definicji pojęcia "neutralność technologiczna" i stosowaniem (otwartych) standardów oraz innych kwestii... Oczywiście nie wszyscy będą również zadowoleni, że poszerzył się krąg podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy (głównie nie będą zadowolone te podmioty których ustawa zacznie dotyczyć, chociaż i tu stanowiska się dynamicznie zmieniały w trakcie prac nad projektem). Wprowadzono tzw. "profil zaufany ePUAP", zmieniono KPA...

Materiały na sejmowej stronie poświęconej Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2110) jeszcze nie zostały uzupełnione, ale gdy już będą uzupełnione, to zachęcam do lektury udostępnionych stenogramów z komisji sejmowej (natomiast można zapomnieć o stenogramach z podkomisji nadzwyczajnej - te pewnie nigdy nie ujrzą światła dziennego, a szkoda). W związku z tym, że ustawa ta dotyczyła m.in. nowelizacji związanej z licznymi definicjami, a tam również była poruszana problematyka neutralności technologicznej i standardów w ICT - pojawi się teraz - jak przypuszczam - trochę komentarzy na temat wprowadzonych zmian.

Ja jedynie przypomnę niektóre opublikowane w tym serwisie teksty: Nowelizacja ustawy o informatyzacji - koalicjant pyta: kto ogranicza dziś neutralność technologiczną?, Nowelizacja ustawy o informatyzacji trafi teraz do Sejmu, Nowela po uzgodnieniach: neutralność technologiczna bez otwartych standardów, Czy będzie rewolucja w informatyzacji? Przegląd zgłoszonych uwag do projektu noweli, czy Po spotkaniu Zespołu, czyli co słychać w informatyzacji.

Warto jednocześnie zacytować opublikowaną właśnie na stronach MSWiA notatkę Komunikacja elektroniczna w realizacji zadań publicznych, a przynajmniej jej obszerny fragment:

(...)
Projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie publiczne, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, sądy administracyjne, Najwyższą Izbę Kontroli, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Krajowe Biuro Wyborcze, Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ww. podmioty będą zobowiązane do stosowania przepisów ustawy, w szczególności do kontaktowania się z obywatelem za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Projekt zakłada połączenie ze sobą czterech instrukcji kancelaryjnych w celu ustalenia jednolitych podstaw prawnych dla zarządzania dokumentem elektronicznym (i danymi) w różnych rodzajach spraw.

Ponadto wprowadza podstawy prawne dla działania Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz ustawową podstawę dla stworzenia centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

Przyjęty przez Sejm projekt rozstrzyga kontrowersje związane z różnymi sposobami identyfikacji działań użytkownika systemów teleinformatycznych e-administracji. Wprowadza rozwiązanie zupełnie nowe, polegające na ustaleniu, że podstawową formą identyfikacji użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty publiczne jest kwalifikowany certyfikat lub profil zaufany ePUAP.

Profil zaufany ePUAP to darmowe narzędzie umożliwiające obywatelom wnoszenie podań, odwołań i skarg oraz korzystanie z usług udostępnianych przez administrację publiczną na drodze elektronicznej bez konieczności posiadania kwalifikowanego certyfikatu - wystarczy login i hasło systemu ePUAP.

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego polegają w szczególności na:

1. nałożeniu na organ obowiązku zastosowania do doręczeń środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona się o to zwróciła lub wyraziła zgodę,
2. rozszerzeniu kręgu adresatów pism doręczanych środkami komunikacji elektronicznej na innych uczestników postępowania niż strona,
3. rezygnacji z warunku opatrzenia podania „bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu”,
4. stworzenia podstaw prawnych do zapewnienia online dostępu strony do pism w formie dokumentu elektronicznego.

PS
"Jednogłośnie" w tym przypadku oznacza, że nie głosowało 29 posłów.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

ePUAP prawem?

Wpisanie ePUAP-u do Ustawy to jakaś informatyczna bzdura. Padnie ePUAP albo też zastąpi go coś innego (>:-] wymyślonego dla centralnego zagarnięcia ka$y UE w następnym rozdaniu) i Ustawa do poprawki).

tommy
_____ http://www.put.poznan.pl/~tomasz.kokowski

Hmmm

Nie moge sie doszykac czy w ostatecznie uchwalonej ustawie zostal ten cudaczny zapis o strategii rozwoju spoeczenstwa informacyjnego. Z punktu widzenia legislacyjnego to lekki potworek.

Ciekawe czy rzeczywiscie teraz informatyzacja przejdzie do Ministerstwa Gospodarki jak sie mowilo na korytarzach Sejmu

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>