System informatyczny RPO i zasady obiegu dokumentów

Półtora roku temu ukazał się w Rzeczpospolitej artykuł pt. "Komputerowe księgi wieczyste bez obcych liter". Tam też pojawiła się informacja o tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich napisał list do Ministra Sprawiedliwości, w którym zwraca uwagę na konieczność prawnego i technicznego przystosowania struktury ksiąg wieczystych do prawidłowego zapisu. Treści tego listu nijak nie można znaleźć w Sieci. Jeden z czytelników niniejszego serwisu poprosił pocztą elektroniczną o udostępnienie treści listu, ale nie otrzymał wówczas odpowiedzi. Dziś wiadomo, że problem z uzyskaniem odpowiedzi wynika z "zasad obiegu dokumentów oraz konstrukcji systemu informatycznego Biura RPO".

Tekst opublikowany w Rzeczpospolitej w grudniu 2007 roku nadal jest dostępny online: Komputerowe księgi wieczyste bez obcych liter. Dodatkowo problem nabiera rumieńców w kontekście niedawnej uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2009 r. (sygn. akt III CZP 33/09), o której pisałem w tekście Kod informatyczny nie zawsze zastępuje prawo.

Po kolejnym pytaniu do Rzecznika, w dniu dzisiejszym czytelnik uzyskał następującą odpowiedź:

Szanowny Panie,

ze względu na zasady obiegu dokumentów oraz konstrukcję systemu informatycznego Biura RPO, uprzejmie proszę o złożenie wniosku/pytania poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Rzecznika - http://www.rpo.gov.pl/wniosek/.

Wniosek/pytanie może być również skierowany do RPO drogą listowną lub złożony osobiście w siedzibach RPO - adresy placówek dostępne na powyższej stronie.

Wniosek złożony za pośrednictwem formularza, listownie lub bezpośrednio, przekazywany jest niezwłocznie do merytorycznego rozpatrzenia.

Z poważaniem
Barbara Bóbr
Główny Specjalista - Informatyk
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

A gdyby tak publikować informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej? Ach, byłoby cudownie! I obywatele nie zawracaliby głowy...

Przeczytaj również: Pytania o rejestrację serwisów internetowych RPO, Prezydenta i Premiera

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Jak brzmiało pytanie?

Czy tak (link)?

Uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do moich wątpliwości, które przedstawiłem w moim blogu pod tytułem:BARDZO POLITYCZNIE Zbigniew Grabowski delator. Tekst nosi tytuł Cień judaizmu.

Brak jakiejkolwiek zajawki o co petentowi chodzi. Bezpośredniego linka też brak.
A tak w ogóle to mi nie udało się dostać do tekstu pana Grabowskiego, do którego to, każe on odnieść się urzędnikowi. Poświęciłem na to 5 minut. Tym miałby sie zajmować się ktoś w RPO?

Nie zdziwiłbym się gdyby taki mail jak wyżej został całkowicie zignorowany.

Nie tak.

VaGla's picture

W pytaniu, o którym mowa w tym wątku, pytający wskazał konkretną publikację, w której mowa o konkretnym piśmie RPO do Ministra i poprosił o udostępnienie treści tego właśnie pisma (listu RPO do Ministra Sprawiedliwości).

Oczywiście można się zastanawiać skąd dziennikarze wiedzieli o tym liście, bo musieli wiedzieć, skoro poświęcili mu artykuł w Rzeczpospolitej.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Kuriozum na stronie MEN.

Na Stronie MEN:
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=208
jest pewne kuriozum.
MEN narusza przepisy ustawy o dip poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie.

Bowiem na w/w stronie podaja:
"Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Prosimy o wypełnienie wszystkich punktów formularza - w przeciwnym wypadku system odrzuci korespondencję.
Wysłanie wiadomości jest potwierdzone odpowiednim komunikatem. W przypadku braku potwierdzenia proszę spróbować ponownie za chwilę.

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną są udzielane jedynie, gdy zawiera ona 1) imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie, 2) adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) oraz 3) określenie przedmiotu sprawy"

Tymczasem przepisy kpa nie maja zastosowania do udip z wyjatkiem art. 16 ustawy, w zwiazku z tym powolywanie sie przez MEN na kpa i zadanie podania wymienionych w formularzu wszystkich danych osobowych w celu uzyskania informacji publicznej jest niezagodne z ustawa o dip.
Inna sprawa, ze obecnie kpa nie umozliwia wyslania wniosku elektronicznego do urzedu administracji publicznej bez opatrywania go bezpiecznym podpisem z kwalifikowanym certyfikatem, tymczasem takiej mozliwosci formularz MEN w ogole nie przewiduje.

"Postępowanie dotyczące dostępu do informacji publicznej jest szczególnym postępowaniem administracyjnym, w zasadzie nie regulowanym K.p.a. i nie kończącym się (w przypadku pozytywnego zakończenia tego postępowania) decyzją administracyjną. To postępowanie ma charakter wtórny wobec innego postępowania bądź innych postępowań (administracyjnych, cywilnych, itp.) w których wytworzono wnioskowaną informację publiczną. W tym zakresie nie ma ono charakteru samodzielnego."
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3602D6CC7B

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>