Dziś retencja spadła z porządku obrad Sejmu

Kontrowersje związane ze zmianami w Konstytucji RP nieco przysłoniły (medialnie) kontrowersje związane z retencją danych telekomunikacyjnych. Chociaż dla wielu zmiany w Konstytucji mające na celu poprawę (lub obniżenie) standardu ochrony życia ("od poczęcia do naturalnej śmierci" wraz z wariantami, listami grup posłów, projektami prezydenckimi, etc.) są ważne, to mnie dziś w Sejmie bardziej interesowały zmiany w Prawie telekomunikacyjnym (por. W piątek kolejne podejście do retencji danych w Sejmie). Spieszę zatem donieść, że Marszałek Sejmu podjął decyzję o zdjęciu z porządku obrad tego punktu.

Przed głosowaniem przyjęcia lub odrzucenia stanowiska Komisji Infrastruktury (przypomnijmy: Komisja rekomendowała Sejmowi odrzucenie "własnego" projektu) ogłoszono 10 minutową przerwę (kolejną i nie ostatnią dzisiejszego dnia) w celu dania możliwości zebrania się Konwentowi Seniorów. Po przerwie Marszałek Sejmu Marek Jurek ogłosił, że głosowanie nad Sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne (druki nr 1470 i 1486) zostanie usunięte z dzisiejszego porządku obrad.

Tego już w komunikatach nie ma, ale... "Oficjalnym" powodem (argumentem) zdjęcia tego punktu z porządku obrad było to, iż trwają negocjacje z przedsiębiorstwami działającymi na rynku telekomunikacyjnym, by zakres pięcioletniej (jednak pięcioletniej) retencji ograniczony był do "usług telekomunikacyjnych". Wariant proponowany w kuluarach przez pomysłodawców miałby zatem wykluczyć konieczność przechowywania danych transmisyjnych przez dostawców internetu. Zarówno w obowiązującym dziś prawie telekomunikacyjnym, jak i w "komisyjnym" projekcie (który był przedmiotem sprawozdania Komisji) obowiązki związane z retencją danych dotyczą "operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przetwarzający dane transmisyjne dotyczące abonentów i użytkowników końcowych".

Drugim powodem zdjęcia dziś z porządku obrad tego punktu miało być to, że rząd pracuje nad bardziej kompleksową nowelizacją prawa telekomunikacyjnego, zatem problematyka retencji danych miałaby być tam całościowo zmieniona (por. Udostępniono projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego oraz Prawo telekomunikacyjne - zaczyna się. Znowu.). Przypominam, że zgodnie z deklaracjami pomysłodawców - proponowana (po raz bodaj czwarty) zmiana nie stanowi jeszcze implementacji dyrektywy o retencji danych (2006/24/WE).

Nieoficjalnie zaś mowa jest o tym, że pomysłodawcom nie udało się po prostu zebrać wystarczającej większości parlamentarnej, by przeforsować tę "drobną" (jakby się wydawało na pierwszy rzut oka) nowelizację (zastąpienie dwójki piątką).

Obecnie więc sytuacja wygląda tak, że na posiedzeniu Sejmu przedstawiono już sprawozdanie Komisji Infrastruktury, ale Sejm nie głosował ani jego przyjęcia, ani odrzucenia. Może się zdarzyć, że ten temat nadal będzie wisiał "w próżni". Ciekawa sytuacja.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>