Z Kroniki prac nad retencją danych

Prace nad „retencją danych” zarówno w Unii Europejskiej jak i w Polsce trwały od dłuższego czasu. W niniejszym opracowaniu koncentruje się jednak na kluczowym momencie procesu stanowienia prawa, tj. na okresie bezpośrednio poprzedzającym przyjęcie stosownych regulacji zarówno w polskiej ustawie Prawo telekomunikacyjne, jak również na szczeblu unijnym – w formie stosownej dyrektywy.

Opracowanie, które w tej chwili Szanowny Czytelnik ma w ręku stanowi jedynie swoistą kronikę wydarzeń przełomu lat 2005/2006. Nie stanowi ono jednak opracowania naukowego, chyba, że ktoś uzna je za przyczynek do badań nad historią doktryn politycznych i prawnych rodzącego się właśnie „społeczeństwa informacyjnego”.

W dniu 2 marca 2006 roku w hotelu Novotel w Krakowie odbyła się konferencja "Future of Internet Security. Bezpieczeństwo i retencja danych". Niniejszy materiał, zatytułowany: "Z Kroniki prac nad retencją danych: gorące dni listopada i grudnia 2005" przedstawiłem jako swoisty "white paper" w czasie tej konferencji.

Kolejne wydarzenia związane z procesem legislacyjnym wymagają by zgromadzony tu materiał był stopniowo uzupełniany.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>