Broszura informacyjna Ministerstwa Nauki i Informatyzacji

Na ministerialnych stronach udostępniono pewną broszurę zatytułowaną "W kierunku społeczeństwa informacyjnego", która stanowi jednocześnie informację o działaniach Ministra Nauki i Informatyzacji w 2005 roku...

"Żyjemy w czasach, w których informacja staje się głównym zasobem gospodarczym, a zgromadzona wiedza decyduje o pozycji społeczeństwa w „globalnej wiosce informacyjnej”. Skutki rewolucji teleinformatycznej zmieniają codzienne życie ludzi i funkcjonowanie całych społeczeństw w niespotykanym w historii cywilizacji tempie, pozwalając na realizację wizji futurologów sprzed ledwie dziesięciu lat. Dlatego też informatyzacja nie może być pojmowana tylko i wyłącznie jako synonim „unowocześniania kraju”, ale jako proces konieczny na obecnym etapie rozwoju cywilizacyjnego".

Wewnątrz 25 stronicowego PDFa można poczytać o Polskiej Bibliotece Internetowej (wyrównanie szans dostępu do różnorodnych
publikacji wydanych w języku polskim osobom pochodzącym z małych miast i wsi lub innych miejsc oddalonych od ośrodków akademickich i kulturalnych.), o programie Ikonka (tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu - "czytelni internetowych"), o Bibweb (kurs internetowy dla bibliotekarzy), a także o Wrotach Małopolski, realizowanego jako część większego projektu elektronicznego dostępu do administracji.

W broszurze również o programie PIONIER (Polski Internet Optyczny), Krajowym Punkcie Kontaktowym programu eTEN (wspieranie i przyspieszanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałanie rosnącym dysproporcjom w dostępie do nowych technologii), programie eContentplus (zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie), Platformie ePUAP (platforma elektroniczna dostarczająca usługi dla przedsiębiorców i obywateli mająca na celu zwiększenie efektywności administracji publicznej), Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej (STAP) oraz innych jeszcze poczynaniach Ministra.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>