W Polsce szybka ścieżka

6 grudnia 2005 roku zakończyło się w Komisji Infrastruktury pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne (druk nr 51). Celem tego projektu złożonego jeszcze przez poprzedni rząd jest "pełniejsze dostosowanie przepisów ustawy do pakietu dyrektyw o łączności elektronicznej". Puls Biznesu z dnia następnego (str. 9) cytuje wypowiedź wiceminister transportu i budownictwa odpowiedzialnej za telekomunikację, Anny Streżyńskiej: „Nowelizacja zawiera najpilniejsze zmiany związane z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej. Sprawa jest pilna z uwagi na konsekwencje, które nam grożą, jeśli się tych zmian nie wprowadzi".

Nikt nie miał wątpliwości, że sprawa jest pilna. Czego dotyczył projekt rządowy, który wpłynął do Sejmu 19 października? Była tam mowa m.in. wykreślenie art. 55 (ze względu na przekroczenie art. 13 dyrektywy ramowej; chodziło o prowadzenie księgowości przez przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci łączności elektronicznej lub świadczące publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej), zmiany w art. 71 (ze względu na uwagi Komisji Europejskiej w odniesieniu do ograniczeń przenoszalności numerów także użytkowników końcowych usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, chodzi o pre-paidy), zmiany w art. 98, 178, 201, 202, 203, 204 - zmiany o charakterze legislacyjnym, związane ze zmianami w art. 206 ust. 2a (wykreślenie zdania "decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności), art. 139 (zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej bez względu na pozycję operatora na rynku).

Jak wspomniałem - Komisji Infrastruktury zakończyło pierwsze czytanie nowelizacji prawa telekomunikacyjnego w dniu 6 grudnia. Dnia następnego projekt trafił do podkomisji i tam właśnie została zaproponowana poprawka zobowiązująca do 15 letniego okresu przechowywania danych telekomunikacyjnych dla potrzeb bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Prace legislacyjny toczyły się niezwykle szybko. Podkomisja miała wypracować stanowisko, a 9 grudnia (czyli w piątek), sprawa znów miała trafić do komisji stałej do drugiego czytania. A następnie projekt miał być głosowany w Sejmie. Wszystko w tydzień.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>