A premier wybierze kogo chce?

To się obserwuje jak dobry film: z zapartym tchem w piersiach, wciąż niespodziewane zwroty akcji, niewiadomo jak to się wszystko skończy... Na politycznej scenie trwa zamieszanie (zresztą nie znam się na polityce), a jeśli chodzi o Urząd Komunikacji Elektronicznej, to właśnie padają komentarze, że premier nie jest związany niedawną rekomendacją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji...

Gazeta Prawna pisze dziś: "Premier nie musi wybierać prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej spośród kandydatów wytypowanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy powołującej Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE): „Prezes Rady Ministrów po zaproponowaniu przez KRRiT trzech kandydatów powoła osobę, która obejmie stanowisko prezesa UKE”. Nie ma zatem mowy, żeby wskazania KRRiT były dla premiera wiążące."

Najpierw nowelizacja prawa telekomunikacyjno-medialnego i utowarzenie nowego Urzędu na bazie URTiP, potem zamieszanie związane z wyborem i sam wybór nowych Członków KRRiT, następnie konkurs na Prezesa UKE, potem wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w międzyczasie Komisja Europejska pogroziła nam palcem za opieszałość w deregulacji rynku telekomunikacyjnego, zapadały wyroki sądowe związane z brakiem dostatecznego umocowania systemowego pełniącej obowiązki prezesa UKE. Wreszcie pojawiły się trzy kandydatury Rady...

Premier ma zdecydować kogo powoła na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ciągu 2 tygodni.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>