Urząd Komunikacji Elektronicznej za kilkanaście dni

przekreślone logo URTiP30 grudnia 2005 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Ustawa zostala opublikowana w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2258 z 30 grudnia 2005 r).

Jak pisałem wcześniej: ustawa określa zasady przeniesienia zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji oraz reguluje zasady, zakres i tryb przekształceń w administracji łączności.

Znosi centralny organ administracji rządowej – Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty i powołuje w jego miejsce nowy centralny organ administracji rządowej - Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Do zakresu działania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej należą dotychczasowe kompetencje i zadania Prezesa URTiP, a także niektóre kompetencje Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dotyczy to w szczególności spraw związanych z:

  • prowadzeniem rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostarczania systemów dostępu warunkowego, elektronicznych przewodników po programach i multipleksowania sygnałów cyfrowych,
  • analizą rynków właściwych oraz nakładaniem, utrzymywaniem, zmianą lub znoszeniem obowiązków regulacyjnych w stosunku do przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostarczania systemów dostępu warunkowego, elektronicznych przewodników po programach i multipleksowania sygnałów cyfrowych
  • rezerwacją częstotliwości na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych (w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT),
  • przeprowadzaniem konkursu na rezerwacje częstotliwości na cele rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób cyfrowy.

Prezes UKE jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród trzech kandydatów zaproponowanych przez KRRiT, a jego kadencja trwa 5 lat. Liczba zastępców Prezesa UKE uległa zmniejszeniu z dwóch do jednego. Ustawa znosi również funkcjonujące przy Prezesie URTiP organy opiniodawczo-doradcze, czyli Radę Telekomunikacji oraz Radę Usług Pocztowych.

Ustawa wchodzi w życie (w zakresie przepisów dot. Prezesa UKE) w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>