Książki

 tytułikona sortowaniarok wydaniaISBN
Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu

autor: Piotr Waglowski
Copyright: 2005
Publisher: Helion, One Press
ISBN: 83-7361-854-6
Pages: 408
Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie

autor: Włodzimierz Szpringer
Copyright: 2005
Publisher: Difin Centrum Doradztwa i Informacji sp.z o.o
ISBN: 83-7251-572-7
Pages: 330
Przedsiębiorstwo wirtualne

autorzy: Irena Hejduk, Wiesław Grudzewski
Copyright: 2002
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-228-0
Przestępczość teleinformatyczna

autorzy: Jerzy Kosiński, A. Misiuk, P. Ciszek (redakcja naukowa)
Copyright: 2003
Publisher: Wyd. Wyższej Szkoły Policji, Szczytno
ISBN: 83-88450-46-8
Przestępczość teleinformatyczna

autor: Jerzy Kosiński (red)
Copyright: 2006
Publisher: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN: 83-7462-067-6
Pages: 223
Przestępczość teleinformatyczna

autor: Jerzy Kosiński (red.)
Copyright: 2005
Publisher: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
ISBN: 83-7462-027-7
Pages: 200
Przestępczość w cyberprzestrzeni

autor: Andrzej Adamski
Copyright: 2001
Publisher: Wydawnictwo - Dom Organizatora
ISBN: 83-7285-068-2
Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych

autor: Jerzy Kosiński (red)
Copyright: 2003
Publisher: Wyd. Wyższej Szkoły Policji, Szczytno
ISBN: 83-88450-55-7
Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji

autor: Bogdan Fischer
Copyright: 2000
Publisher: Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN: 83-88114-71-9
Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości

autor: Barbara Kunicka-Michalska
Copyright: 2000
Publisher: C.H. Beck
ISBN: 83-7110-295-X
Pages: 552
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej

autor: Barbara Kunicka-Michalska
Copyright: 2005
Publisher: Ossolineum
ISBN: 83-04-04744-6
Pages: 204
Sposoby regulacji handlu elektronicznego w prawie wspólnotowym i międzynarodowym

autor: Kowalik-Bańczyk Krystyna
Copyright: 2006
Publisher: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
ISBN: 83-7444-163-1
Pages: 336
Społeczeństwo informacji. Wprowadzenie

autor: Armand Mattelart
Copyright: 2004
Publisher: Universitas
ISBN: 83-242-0332-X
Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa

autorzy: Piotr Chrzczonowicz, Violetta Kwiatkowska-Darul, Krzysztof Skowroński (red)
Copyright: 2003
Publisher: Wydawnictwo UMK Toruń
ISBN: 83-231-1608-3
Sprawozdanie prasowe ze sprawy karnej

autor: Olga Krajniak
Copyright: 2004
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 83-7322-699-0
Pages: 178
Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

autor: Ireneusz C. Kamiński
Copyright: 2003
Publisher: Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN: 83-7333-323-1
Pages: 664
System informacji strategicznej

autorzy: Ryszard Borowiecki (red.), Maria Romanowska (red.)
Copyright: 2001
Publisher: Difin Centrum Doradztwa i Informacji sp.z o.o
ISBN: 83-7251-183-7
Pages: 394
Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej

autor: Kawka Inga
Copyright: 2006
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7444-253-1
Pages: 514
The Law of Cyber-Space

autor: Ahmad Kamal
Copyright: 2005
Publisher: United Nations Institute of Training and Research
ISBN: 92-9182-038-8
Pages: 264
Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym

autor: Jacek Gołaczyński (red)
Copyright: 2005
Publisher: Wydawnictwo Difin
ISBN: 83-7251-536-0