Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji

autor:

Bogdan Fischer

wydawca:

Kantor Wydawniczy Zakamycze

ISBN:

83-88114-71-9

od wydawcy:

Kształtowanie się społeczeństwa informatycznego niesie za sobą swoiste stany zagrożenia i wynikającą z nich potrzebę ochrony. Jak dotąd brak było krajowej monografii ujmującej te zagadnienia w aspektach kryminalistycznych. Niniejsza książka ma za zadanie choćby w podstawowym zakresie wypełnić tę lukę. Nie znaczy to jednak, że jest przeznaczona wyłącznie dla pracowników wyiaru sprawiedliwości, prokuratury, organów ścigania, adwokatów czy radców prawnych. Liczę na jej użyteczność dla szerokiego grona czytelników interesujących się informatyką i doceniających wagę informacji, reprezentujących tak różne dziedziny, jak interdyscyplinarna jest istota poruszanej problematyki. Dlatego też starałem się nadać opracowaniu przystępną formę, uzupełniając zasadniczą treść wywodów niekiedy podstawowymi wyjaśnieniami.

Bogdan Fischer jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, autorem ponad 30 prac z zakresu prawa komputerowego, przestępczości komputerowej i ochrony informacji. Niniejsza publikacja jest wynikiem badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wnioski przedstawione w tej książce są wykorzystywane i rozwijane w praktyce, w ramach np. działalności kancelarii prawniczej. Z pewnością ułatwią one poruszanie si po skomplikowanym obszarze przestępstw związanych z informatyką.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>