domeny

Literroryzm?

»

W sprawie Société Air France v. Alvaro Collazo arbitraż WIPO wydał wyrok na rzecz Air France. Sporna domena to arifrance.com i jej zarejestrowanie przez pozwanego jest przykładem na praktykę nazwaną typosquatting - czyli celowej literówki...

Sex.com nareszcie koniec

No i wreszcie Michael Cohen przegrał swoją apelcaję związaną z odszkodowaniem w wysokości 65 milionów dolarów, które orzekł sąd na rzecz Gary'ego Kremena. Pewnie nie uda się wyegzekwować tej sumy, gdyż Cohen nadal znajduje się w Meksyku... No ale sprawa jak się wydaje już została zakończona.

Domena publicznej ekspresji

Sąd okręgowy w USA, rozstrzygając sprawę Taubman v Webfeats, stwierdził, że nazwa domeny internetowej może być formą publicznej ekspresji i tak długo jak nie jest wykorzystywana komercyjnie nie można jej zablokować na podstawie ustawy Lanham Act.

Rejestracja nazwy domeny internetowej

Zapraszam Państwa do lektury artykułu autorstwa Leszka Widmańskiego: "...Gdy mowa jest o rejestracji nazwy domeny należy mieć na uwadze, dla uniknięcia niejasności, dwa istotne znaczenia tego terminu faktyczne i prawne..."

Polski Arbitraż w sprawach domen

W dniu 9 września 2002 roku w siedzibie NASK odbyło się, zorganizowane przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz NASK, spotkanie arbitrów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT. Omawiano prace zmierzające do zakończenia procesu tworzenia Sądu.

Satyra na wielebnego

Toczy się spór prawny związany ze stroną stworzoną przez Gary'ego Cohn'a. Strona JerryFalwell.com satyrycznie podchodzi do działalności wielebnego Jerrye'go Falwell'a. Prawnicy pozwanego Cohn'a podnoszą, że sprawa powinna być umożona ze względów formalnych: Gary Cohn mieszka w Illinois i nie powinien być pozwany w stanie Virginia. Sporna strona nie jest komercyjna, w związku z tym: nie można, zdaniem obrony, mówić o dochodzeniu ochrony przed naruszeniem uprawnień ze znaku towarowego, czego domaga się powód.

Ochrona nazwiska

Wielebny Jerry Falwell postanowił dochodzić swoich praw przed sądem w USA w związku z istnieniem domeny www.jerryfalwell.com. Zdaniem Falwella domena narusza pawa do znaku towarowego, jej wykorzystanie stanowi delikt nieuczciwej konkurencji i jest przejwaem piractwa domenowego (illegal use of trademark, libelous, unfair competition and cybersquatting).

Arbitraż w sprawach nazw domen internetowych - wybrane przykłady

Zapraszam do lektury opracowania autorstwa Krzysztofa Gienasa zatytułowanego "Arbitraż w sprawach nazw domen internetowych - wybrane przykłady"

Odpowiedzialność za transfer Sex.com

Electronic Frontier Foundation (EFF) wystąpiło do sądu, by ten stwierdził, że odpowiedzialna za nielegalny transfer domeny Sex.com jest firma VeriSign Inc. - gigant na rynku rejestratorów nazw domenowych.

Cisza przedwyborcza również w Sieci

W najbliższą niedziele odbędą się wybory przedstawicieli do Parlamentu i do Senatu RP - należy pamiętać, iż cisza przedwyborcza obowiązuje również w Sieci.