Polski Arbitraż w sprawach domen

W dniu 9 września 2002 roku w siedzibie NASK odbyło się, zorganizowane przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz NASK, spotkanie arbitrów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT. Omawiano prace zmierzające do zakończenia procesu tworzenia Sądu.

Wcześniej Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji postanawia pilnie rozpocząć organizację Sądu Polubownego dla abonentów domen internetowych - zwanego w skrócie i-Sądem PIIT.

W związku z powyższym powołano specjalną Komisję Rady Izby, któej zadaniem było przygotowanie podstaw prawnych, zasad funkcjonowania, organizacji oraz planu biznesowego działania i-Sądu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>