telekomunikacja

GIODO: dane na stronie

Na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępna jest decyzja GIODO z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie udostępniania przez operatora telefonicznego danych osób fizycznych korzystających z usługi dostępu do internetu, osobom nieupoważnionym, poprzez umieszczanie tych danych na stronie internetowej (sygn. GI-DEC-DS-58/05).

Zaspamowani SMSami za 2m koron

Debitel, niemicki telekom, został ukarany grzywną w wysokości 2 mln koron (359 tys. dolarów). To rekordowa suma. Duński sąd zdecydował tak w sprawie przesyłania na numery telefonów klientów konkurencyjnych operatorów telekomunikacyjnych (Telmore) niezamówionych informacji SMS.

Walkie-talkie i prywatność "antenki"

Gazeta Współczesna: "Niezwykłe właściwości walkie-talkie odkrył Jerzy Wilczewski z Moniek, elektronik i pasjonat krótkofalarstwa. - Nie wierzyłem własnym uszom. Aż strach pomyśleć jaki użytek z takiego sprzętu może zrobić przestępca - powiedział nam Wilczewski".

Zwrot kosztów retencji danych

Kilka doniesień dotyczących kosztów realizacji wymagań na rzecz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (por. retencja danych). XS4ALL - holenderski dostawca usług internetowych - domaga się zwrotu kosztów, a w Austrii sąd konstytucyjny uznał, że obowiązek instalowania na własny koszt systemu do kontroli przekazów informacji jest niezgodny z konstytucją oraz ustawą Telekommunikationsgesetz (TKG)...

Zwrot kosztów retencji danych

Enter: "Holenderski dostawca usług internetowych domaga się od władz zwrotu kosztów związanych z dostosowaniem sieci do wymogów nowej regulacji prawnej. Chodzi o zapewnienie organom ścigania stałego i szybkiego dostępu do danych, będących w posiadaniu providera. Firma XS4ALL twierdzi, że od 2001 roku wydała na przystosowanie swojej sieci do potrzeb policji 500 tysięcy euro - i zwrotu takiej właśnie kwoty domaga się sądownie od Skarbu Państwa".

Odpowiedź w sprawie podwyżek

Prezes URTiP: "W odpowiedzi na pismo z dnia 22 lutego 2005 r. chciałbym zapewnić Pana Prezesa, że w pełni rozumiem zaniepokojenie środowiska przedsiębiorców telekomunikacyjnych, związane z obawami o potencjalne konsekwencje niedopełnienia obowiązku poinformowania o wprowadzonych podwyżkach cen dostępu do Internetu. Zgadzam się z Panem Prezesem, że w tym przypadku zmiana cen jest spowodowana przez przyczynę o charakterze zewnętrznym i przymusowym, tj. wprowadzeniem 22 % stawki podatku VAT decyzją Parlamentu".

Jeszcze o problemach małych

Przemysław Gamdzyk w tygodniku Computerworld ("Artykuł numer 55") wraca do problemu praktycznego realizowania regulacji art. 55 nowego Prawa telekomunikacyjnego oraz akcji protestacyjnej w związku z obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości (zakładającej m.in. audyt biegłego rewidenta), do której w typowym obrocie gospodarczym zobowiązane są firmy przekraczające dopiero 800 tys. zł obrotu rocznie (co określa ustawa o rachunkowości).

Netykieta a umowa z operatorem

"Działając w imieniu Aster City Cable Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Operator") uprzejmie informuję, iż zgodnie z wiarygodnymi informacjami, które wpłynęły do Operatora, z wykorzystaniem Urządzenia Aktywnego znajdującego się w lokalu przy ul. XXXXXXX w Warszawie podłączonego do sieci Internet na podstawie zawartej z Panem Umowy abonenckiej numer XXXXXX/z/09/01 z dnia 2004-XX-XX ("Umowa"), podjęte zostały działania naruszające postanowienia "Regulaminu szczegółowego świadczenia usług dostępu do Internetu przez Aster City Cable Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie" ("Regulamin")". Tak rozpoczyna się pismo wysłane do jednego z abonentów sieci Aster City.

Oferta ramowa narzucona

Rzeczpospolita: "Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty narzucił Telekomunikacji Polskiej obowiązek stosowania tak zwanej oferty ramowej. Abonent będzie mógł zmienić dostawcę wszystkich usług telekomunikacyjnych lub tylko szerokopasmowego Internetu".

Telekomunikacyjne dla małych

Rzeczpospolita w dzisiejszym dodatku Teleinformatyka w Polsce publikuje artykuł dotyczący obowiązków nałożonych na małych operatorów przez prawo telekomunikacyjne: Mali dostawcy mogą mieć kłopoty. Jak pisałem wcześniej problem dotyczy obowiązku nałożonego przez art. 55 prawa telekomunikacyjnego: