telekomunikacja

Księgowość operatorów

"Piszemy z prośbą o interwencję w sprawie Artykułu 55 Prawa Telekomunikacyjnego nakładającego na każdego dostawcę usług telekomunikacyjnych obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Zrozumiałe jest to w przypadku dużych przedsiębiorstw mających tysiące abonentów jak TPSA czy DIALOG, jednak dlaczego przepis ten dotyka małe firmy, posiadające od kilkudziesięciu do kilkuset abonentów". Tak się zaczyna List otwarty opublikowany na stronach neks.net.

Dostęp a odpowiedzialność

Gazeta Prawna: "Operator świadczący usługi dostępu do internetu nie może z góry wyłączać swojej odpowiedzialności za szkody poniesione przez abonenta. Ponadto ma on obowiązek zwrotu abonamentu za każdy dzień przerwy w świadczeniu usług i nie powinien od razu odcinać dostępu do sieci klientowi, który zalega z płatnościami".

VAT - podwyżki i informacje

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty przypomniał wczoraj, że podniesienie do 22 proc. podatku VAT na usługi dostępu do Internetu może spowodować wzrost cen tych usług, jeśli dostawcy Internetu nie obniżą cen. URTiP przypomina, że o każdej podwyżce cen operator powinien informować klientów na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem.

Nie bezie regulacji VoIP?

Gazeta Wyborcza: "Europejscy regulatorzy rynku telekomunikacyjnego zrzeszeni w organizacji ERG (European Regulator Group) zadecydowali, że na obecnym poziomie rozwoju telefonii internetowej (znanej jako VoIP - Voice over IP) - nie ma potrzeby poddawania jej jakimkolwiek unijnym regulacjom. Komisja Europejska milcząco zaakceptowała decyzję ERG".

Pewność prawna VoIP

PAP: "Komisja Europejska we współpracy z narodowymi urzędami-regulatorami rynków telekomunikacyjnych 25 krajów UE chce wspomóc rozwój usługi VoIP poprzez zapewnienie ram prawnych do jej świadczenia oraz rozwój szerokopasmowego dostępu do internetu - poinformowała KE".

Spam na komórki w Indiach

Sąd Najwyższy Indii zwrócił się do tamtejszego rządu, o to, by na drodze ustawodawczej położył kres spamowi w telefonii komórkowej. Notyfikacja Sądu skiertowana była również do głównych banków (które agresywnie reklamują swoje usługi finansowe za pomocą telefonii komórkowej) oraz do wszystkich operatorów telekomunikacyjnych.

Blokada na Białorusi

Białoruski operator narodowy - Beltelecom - zablokował dostęp do rosyjskich serwisów o tematyce homoseksualnej. Zdaniem władz (Komisji antypornograficznej i przeciwdziałającej przemocy) serwisy internetowe dostępne pod adresami: www.gay.ru, www.gaily.ru, www.qguis.ru zawierają obsceniczne i pornograficzne materiały.

Ogłoszenie wyroku przez komórkę

W Wielkiej Brytanii sędzia Caroline Ludlow przekazała podsądnemu wyrok za pomocą telefonu komórkowego. Aftab Ahmed, 44 letni taksówkarz przekazać miał nieprawdziwe informacje dotyczące swojego majątku podczas postępowania związanego z bankrutctwem.

Odpowiedzialność za treści (w USA)

Wedle orzekającego w składzie trzech sędziów sądu apelacyjnego z New Jersey (USA), operator serwisu internetowego, w ramach którego działa interaktywne forum pozwalające na anonimowe publikowanie komentarzy przez użytkowników, nie może ponosić odpowiedzialności za ew. naruszenie praw osób trzecich, do którego może dojść w wyniku takich publikacji.

Donos SMS'em

Interia.pl: "Elbląska policja stara się nadążać za postępem technologicznym. Już wkrótce mieszkańcy tego miasta będą mogli informować policję o przestępstwach wysyłając... SMS-a".