telekomunikacja

Obowiązki niemieckiego operatora

Sąd regionalny we Frankfurcie uznał, że dostawca usług internetowych zajmujący się wyłącznie zapewnieniem klientowi dostępu do Internetu i nie ma obowiązku sprawdzania, czy kopiowane i udostępniane przez użytkownika pliki są legalne, a także ujawniania danych klienta.

Stały Polubowny Sąd Konsumencki

Prezes Witold Graboś podpisał z organizacjami pozarządowymi umowę o zorganizowaniu stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Wedle moich informacji umowa taka zostanie podpisana z kolejnymi organizacjami.

Stałe polubowne sądy konsumenckie

Właśnie. Poniżej news o Ministerstwie Sprawiedliwości, co mi przypomniało ważną sprawę. Otóż 21 grudnia zeszłego roku Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

O kontroli pracowników

Życie Warszawy: "...ciekawsza wydaje się możliwość lokalizowania pracowników za pomocą służbowych telefonów komórkowych. Ponieważ polskie prawo pracy w ogóle nie reguluje kwestii monitoringu w miejscu pracy, rodzi to pole do nadużyć"

Technologie mobilne

Gazeta Wyborcza: "Zdjęcia porno, obrazy tragicznych wypadków, kompromitujące fotografie gwiazd, tajne materiały... Telefony komórkowe z aparatami fotograficznymi grożą zrujnowaniem prywatności ludzi - ostrzegają organizacje pozarządowe. Firmy obawiają się szpiegostwa przemysłowego na nienotowaną dotąd skalę"

Dane osobowe i wierzytelności

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił kasację spółki Polkomtel SA. Uchylił tym samym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, stwierdzający, że przekazywanie danych osobowych przy sprzedaży wierzytelności wymaga zgody dłużnika.

Zbieranie danych w Europie

W Unii Europejskiej zaczyna się coś dziać w sprawie przyjęcia regulacji obligujących operatorów telekomunikacyjnych do przechowywania danych o ruchu w ich sieciach.

Telefony na kartę: wyłączenie

W Szwajcarii tamtejszy operator Swisscom zablokował usługi około 130 tysiącom użytkowników niezarejestrowanych telefonów komórkowych na kartę pre-paid. Wedle nowego szwajcarskiego prawa (PDF) operatorzy są zobligowani do zbierania danych osobowych kupujących takie telefony i karty, a także przechowywania tych danych przez dwa lata.

Prawne aspekty wdrożenia dyrektyw

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (CBKE) zaprasza w dniu 11 grudnia 2004r. do udziału w warsztatach "Prawne aspekty wdrożenia wspólnotowych dyrektyw w zakresie telekomunikacji, handlu elektronicznego i praw konsumenta" oraz na wykłady i seminaria profesora Wolfganga Kiliana z cyklu "Wprowadzenie do informatyki prawniczej", które odbędą się w dniach 13 (pon) i 14 (wt) grudnia.